Izjava za javnost – Lift2Learn seminar

Danes, 11. 5. 2024, je bil na Instagram profilu Lift2Learn objavljen posnetek (t.i. “story”), v katerem je Marko Štih podal izjavo v zvezi z odpovedjo dogodka “L2L Seminar – Powerlifting & trening moči”, pri izvedbi katerega naj bi sodeloval. Posnetek vsebuje več neresničnih in po našem mnenju namerno zavajujočih izjav, zato podajamo uradno pojasnilo za javnost.

V uvodu posnetka Marko Štih pove: “Javljamo se v malo nelagodni situaciji, ampak želimo samo povedati, zakaj smo seminar odpovedali. Danes zjutraj smo videli email od Powerlifting zveze Slovenije, ki je bil poslan ob dveh zjutraj, da ne smemo izvesti seminarja, ker še nimamo ustrezne strokovne usposobljenosti za predavanja o powerliftingu.”

Powerlifting zveza Slovenije NI prepovedala izvedbe seminarja in tudi ne zaključuje, da izvajalci nujno nimajo ustrezne strokovne usposobljenosti. Nasprotno, upravni odbor PLZS je vsem trem izvajalcem seminarja poslal uradne Pozive za predložitev dokazil o pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi ali strokovni usposobljenosti za izvajanje strokovnega dela v športu powerliftingu, saj dopuščamo možnost, da takšno strokovno izobrazbo ali usposobljenost imajo in le-ta še ni ustrezno vpisana v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Čeprav je priprava pozivov terjala bistveno več časa in truda kot bi ga takojšnja prijava na inšpektorat – kar bi lahko PLZS storil tudi povsem anonimno – se je upravni odbor dozdaj za ta korak vedno odločil v dobri veri, da poziv posameznikom služi kot opozorilo za odpravo nepravilnosti brez nastanka finančnih posledic in zaradi dopuščanja možnosti, da potencialni kršitelji vendarle imajo ustrezno strokovno izobrazbo ali usposobljenost, ki (še) ni razvidna iz edvidenc.

Poudarjamo, da je bila odločitev o odpovedi seminarja v celoti sprejeta na strani izvajalcev samih, in jih k temu nismo pozvali. Uradni dopisi, ki so jih prejeli, so v celoti priloženi spodaj (zatemnjeni so le osebni podatki prejemnikov in podpisi članov upravnega odbora).

Pozive je upravni odbor pripravil na podlagi javno dostopnih informacij, iz katerih je razvidno, da bi naj bil organiziran seminar na temo powerliftinga, ter iz osebnih predstavitev posameznikov, v katerih piše, da le-ti delujejo kot trenerji powerliftinga. Podobne pozive je PLZS v preteklosti že pošiljala, kadar v lastnih ali javno dostopnih evidencah ni našla podatka o ustrezni strokovni izobrazbi ali usposobljenosti posameznikov. Nazadnje, ko je upravni odbor storili enako v nekem drugem primeru, smo s strani Marka Štiha prejeli celo pohvale.

V nadaljevanju Marko Štih doda še: “Letos je zveza začela z usposabljanjem trenerjev, na katerega sva se tudi prijavila jaz in Kristjan.”

Kljub temu, da smo veseli prijav na usposabljanje strokovnih delavcev s področja powerliftinga, pa NE drži podatek, da je zveza začela z usposabljanjem trenerjev šele letos. Usposabljanje je prvič potekalo že lansko leto, česar se Marko Štih kot član strokovne skupine za pomoč pri pripravi programa usposabljanja, prav gotovo dobro zaveda. O tem smo pisali sicer že ob potrditvi programa leta 2022.

Na tem mestu je potrebno poudariti, da usposabljanje, ki ga izvaja PLZS, ni edini način za pridobitev ustrezne strokovne izobrazbe ali usposobljenosti za strokovno delo v športu. Med drugim je tem pogojem mogoče zadostiti tudi z zaključkom študija katerega izmed priznanih programov fakultet (npr. Fakultete za šport, Fakultete za vede o zdravju, Pedagoške fakultete, idr.). Več o tem je na voljo na vladni spletni strani. Trenerji imajo možnost usposabljanje opraviti tudi drugje in (v primeru ujemanja vsebine s programom domačega usposabljanja) PLZS zaprositi za priznanje dela ali celotnih predhodno pridobljenih kompetenc.

Ob koncu bi radi poudarili, da se moramo držati določenega reda in ustaljenih praks, če želimo, da zveza uspešno deluje kot celota, predvsem pa moramo slediti Zakonu o športu, ki natančno ureja to področje. Le pridobljena izobrazba ali usposobljenost, kot je navedeno zgoraj, je lahko objektivno merilo za to, kdo ima ustrezne kompetence, da lahko (med drugim) predava o powerliftngu. Brez enakih in objektivnih meril za vse, bi to lahko počel kdorkoli ali pa bi bila presoja kompetentnosti subjektivna, kar pa je v nasprotju z Zakonom o športu in samimi cilji zveze. PLZS sicer nima pristojnosti nalaganja sankcij izven določb svojega Statuta in pravilnikov, kljub temu pa si prizadeva, da vsi vpleteni spoštujejo Zakon o športu, nad katerim nadzor izvaja inšpektorat, pristojen za šport, zato bo še naprej pozivala posameznike, da tem pogojem zadostijo.

Ob tej priložnosti še enkrat vabimo vse, ki imate ustrezno izobrazbo, ali ste uspešno opravili usposabljanje pri Powerlifting zvezi Slovenije, da se vpišete v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

V duhu podobnih objav na socialnih omrežjih iz preteklih dni vas vse tekmovalce, trenerje in ostale, ki ste kakorkoli vključeni v delovanje zveze, pozivamo, da informacije sprejemate in delite kritično, šele po tem ko ste se o njih dobro informirali. Upravni odbor PLZS si prizadeva zvezo iz leta v leto dvigniti na višji nivo, česar pa ne moremo doseči brez sprememb in doslednega upoštevanja pravil. Predvsem omenjene spremembe so lahko včasih težje razumljive, če jih ne postavimo v okvir širše slike in so zato lahko hitro interpretirane napačno. Kot vedno smo vam na voljo za vsa morebitna vprašanja, predloge in pojasnila, in veseli bomo, če bo teh še več.

– Upravni odbor PLZS

Scroll to top