Izjava za javnost – Lift2Learn seminar

Danes, 11. 5. 2024, je bil na Instagram profilu Lift2Learn objavljen posnetek (t.i. “story”), v katerem je Marko Štih podal izjavo v zvezi z odpovedjo dogodka “L2L Seminar – Powerlifting & trening moči”, pri izvedbi katerega naj bi sodeloval. Posnetek vsebuje več neresničnih in po našem mnenju namerno zavajujočih izjav, zato podajamo uradno pojasnilo za javnost.

V uvodu posnetka Marko Štih pove: “Javljamo se v malo nelagodni situaciji, ampak želimo samo povedati, zakaj smo seminar odpovedali. Danes zjutraj smo videli email od Powerlifting zveze Slovenije, ki je bil poslan ob dveh zjutraj, da ne smemo izvesti seminarja, ker še nimamo ustrezne strokovne usposobljenosti za predavanja o powerliftingu.”

Powerlifting zveza Slovenije NI prepovedala izvedbe seminarja in tudi ne zaključuje, da izvajalci nujno nimajo ustrezne strokovne usposobljenosti. Nasprotno, upravni odbor PLZS je vsem trem izvajalcem seminarja poslal uradne Pozive za predložitev dokazil o pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi ali strokovni usposobljenosti za izvajanje strokovnega dela v športu powerliftingu, saj dopuščamo možnost, da takšno strokovno izobrazbo ali usposobljenost imajo in le-ta še ni ustrezno vpisana v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Čeprav je priprava pozivov terjala bistveno več časa in truda kot bi ga takojšnja prijava na inšpektorat – kar bi lahko PLZS storil tudi povsem anonimno – se je upravni odbor dozdaj za ta korak vedno odločil v dobri veri, da poziv posameznikom služi kot opozorilo za odpravo nepravilnosti brez nastanka finančnih posledic in zaradi dopuščanja možnosti, da potencialni kršitelji vendarle imajo ustrezno strokovno izobrazbo ali usposobljenost, ki (še) ni razvidna iz edvidenc.

Poudarjamo, da je bila odločitev o odpovedi seminarja v celoti sprejeta na strani izvajalcev samih, in jih k temu nismo pozvali. Uradni dopisi, ki so jih prejeli, so v celoti priloženi spodaj (zatemnjeni so le osebni podatki prejemnikov in podpisi članov upravnega odbora).

Pozive je upravni odbor pripravil na podlagi javno dostopnih informacij, iz katerih je razvidno, da bi naj bil organiziran seminar na temo powerliftinga, ter iz osebnih predstavitev posameznikov, v katerih piše, da le-ti delujejo kot trenerji powerliftinga. Podobne pozive je PLZS v preteklosti že pošiljala, kadar v lastnih ali javno dostopnih evidencah ni našla podatka o ustrezni strokovni izobrazbi ali usposobljenosti posameznikov. Nazadnje, ko je upravni odbor storili enako v nekem drugem primeru, smo s strani Marka Štiha prejeli celo pohvale.

V nadaljevanju Marko Štih doda še: “Letos je zveza začela z usposabljanjem trenerjev, na katerega sva se tudi prijavila jaz in Kristjan.”

Kljub temu, da smo veseli prijav na usposabljanje strokovnih delavcev s področja powerliftinga, pa NE drži podatek, da je zveza začela z usposabljanjem trenerjev šele letos. Usposabljanje je prvič potekalo že lansko leto, česar se Marko Štih kot član strokovne skupine za pomoč pri pripravi programa usposabljanja, prav gotovo dobro zaveda. O tem smo pisali sicer že ob potrditvi programa leta 2022.

Na tem mestu je potrebno poudariti, da usposabljanje, ki ga izvaja PLZS, ni edini način za pridobitev ustrezne strokovne izobrazbe ali usposobljenosti za strokovno delo v športu. Med drugim je tem pogojem mogoče zadostiti tudi z zaključkom študija katerega izmed priznanih programov fakultet (npr. Fakultete za šport, Fakultete za vede o zdravju, Pedagoške fakultete, idr.). Več o tem je na voljo na vladni spletni strani. Trenerji imajo možnost usposabljanje opraviti tudi drugje in (v primeru ujemanja vsebine s programom domačega usposabljanja) PLZS zaprositi za priznanje dela ali celotnih predhodno pridobljenih kompetenc.

Ob koncu bi radi poudarili, da se moramo držati določenega reda in ustaljenih praks, če želimo, da zveza uspešno deluje kot celota, predvsem pa moramo slediti Zakonu o športu, ki natančno ureja to področje. Le pridobljena izobrazba ali usposobljenost, kot je navedeno zgoraj, je lahko objektivno merilo za to, kdo ima ustrezne kompetence, da lahko (med drugim) predava o powerliftngu. Brez enakih in objektivnih meril za vse, bi to lahko počel kdorkoli ali pa bi bila presoja kompetentnosti subjektivna, kar pa je v nasprotju z Zakonom o športu in samimi cilji zveze. PLZS sicer nima pristojnosti nalaganja sankcij izven določb svojega Statuta in pravilnikov, kljub temu pa si prizadeva, da vsi vpleteni spoštujejo Zakon o športu, nad katerim nadzor izvaja inšpektorat, pristojen za šport, zato bo še naprej pozivala posameznike, da tem pogojem zadostijo.

Ob tej priložnosti še enkrat vabimo vse, ki imate ustrezno izobrazbo, ali ste uspešno opravili usposabljanje pri Powerlifting zvezi Slovenije, da se vpišete v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

V duhu podobnih objav na socialnih omrežjih iz preteklih dni vas vse tekmovalce, trenerje in ostale, ki ste kakorkoli vključeni v delovanje zveze, pozivamo, da informacije sprejemate in delite kritično, šele po tem ko ste se o njih dobro informirali. Upravni odbor PLZS si prizadeva zvezo iz leta v leto dvigniti na višji nivo, česar pa ne moremo doseči brez sprememb in doslednega upoštevanja pravil. Predvsem omenjene spremembe so lahko včasih težje razumljive, če jih ne postavimo v okvir širše slike in so zato lahko hitro interpretirane napačno. Kot vedno smo vam na voljo za vsa morebitna vprašanja, predloge in pojasnila, in veseli bomo, če bo teh še več.

– Upravni odbor PLZS

Vabilo k vpisu v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

Vse, ki ste opravili strokovno usposabljanje za pridobitev naziva “Strokovni delavec 1, športno treniranje, POWERLIFTING” in tiste, ki opravljate strokovno delo v powerliftingu na podlagi strokovne izobrazbe – diplome ustreznega študijskega programa, vabimo, da se vpišete v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Strokovno delo v športu lahko namreč opravlja le strokovni delavec, ki ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost ter je vpisan v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu. Strokovno delo v športu – powerliftingu – predstavlja delo na področju powerliftinga in obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe, vključuje pa tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih.

Predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu lahko vložite pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Predlogu za vpis v razvid morate priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Več informacij in obrazec, ki ga izpolnete in posredujete na e-mail naslov ministrstva, najdete na povezavi: https://spot.gov.si/sl/dejavnosti-in-poklici/dovoljenja/vpis-v-razvid-strokovno-izobrazenih-in-strokovno-usposobljenih-delavcev-v-sportu/

Vpis v razvid je izrednega pomena, tako z vidika posameznika kot z vidika organizacije, v kateri posameznik deluje. Posameznik ima na ta način z vidika zakona pravico za delo v športu in tudi v primeru inšpekcijskega nadzora v tem delu nima težav. Organizacije (društva, zveze, zavodi, ipd.), ki delujejo na področju športa, imajo s tem prav tako področje strokovnega kadra urejeno, dodatno pa nimajo težav pri kandidiranju za javna sredstva namenjena področju športa, bodisi na nacionalni, bodisi na lokalni ravni, saj je to eden od pogojev, ki ga mora organizacija izpolnjevati.

Adria Open 2024: Vabilo in prijavnica

Tekmovanje Adria Open bo potekalo v soboto, 22. junija v Žavljah (Aqulinia) pri Miljah v bližini Trsta. Tekmovanje bo potekalo v klasičnem troboju moči in potisku s prsi.

Prijave na tekmovanje so možne do petka, 7. junija. Prijavnina mora biti poravnana najkasneje do vključno nedelje, 9. junija.

Vse pomembne informacije glede tekmovanja najdete v VABILU.

PRIJAVNICA

Razpis tečaja programa usposabljanja strokovnih delavcev v športu – trenerjev powerliftinga

Powerlifting zveza Slovenije razpisuje tečaj posebnih vsebin usposabljanja usposabljanja strokovnih delavcev v športu 1. stopnje – trenerjev powerliftinga. Tečaj bo potekal med 7. majem in 29. junijem.

Pogoji za pristop k tečaju:

 • Starost najmanj 18 let.
 • Opravljena najmanj srednja poklicna izobrazba.

Pogoji dokonačnja usposabljanja:

 • Najmanj 80% prisotnost na posebnih vsebinah (80% na praktičnem delu in 80% na teortičnem delu).
 • Opravljen “Tečaj obveznih vsebin za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 1. stopnje po ZŠpo-1 za vse panoge”, ki ga razpiše Fakulteta za šport (povezava),
 • Opravljeni teoretični in praktični izpiti iz posebnih vsebin.
 • Opravljeno spletno proti-dopinško izobraževanje za trenerje na platformi ADEL (namesto izpita iz predmeta Anti-doping).

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO in jo oddate preko SPLETNEGA OBRAZCA. V obrazec je potrebno naložiti tudi potrdilo o opravljeni izobrazbi. Prijave so možne do 1. maja.

Cena tečaja je 550€. Plačilo mora biti opravljeno pred pričetkom tečaja. Predračun in podatke za nakazilo boste prejeli na e-naslov, ki ga boste navedli v prijavnici.

Če bo prijavljenih manj kot 10 kandidatov, tečaj ne bo izveden.

PROGRAM IN ZAHTEVANI STANDARDI ZNANJ
URNIK TEČAJA:

OPOMBE:

 • Točne ure pričetka predavanj bomo dodali naknadno. Vsa predvavanja boto potekala online v popoldanskih urah.
 • Termini in lokacije vaj so označene v koledarju.
 • Točnega datuma za predavanji Psihološka priprava in Trening za osebe s posebnimi potrebami še nimamo. Predavanji bosta predvidoma izvedeni v zadnjih tednih junija.

Predvideni termini izpitov:

 • 1. rok: sobota, 29.6.
 • 2. rok: avgust oz. po dogovoru
 • 3. rok: september oz. po dogovoru

Štajerska Open III: Vabilo in prijavnica

Tekmovanje Štajerska Open III bo potekalo v soboto, 20. aprila v Mariboru. Tekmovanje bo potekalo v klasičnem troboju moči in potisku s prsi.

Prijave na tekmovanje so možne do sobote, 6. aprila, prek spletnega obrazca. Pozna prijava z doplačilom je možna do 14. aprila. Prijavnina mora biti poravnana najkasneje do vključno nedelje, 14. aprila.

Skupno število tekmovalcev je omejeno na 55.

Vse pomembne informacije glede tekmovanja najdete v VABILU.

PRIJAVNICA
Seznam tekmovalcev po kategorijah
Skupine in urnik

Pomembne novosti v pravilniku in statutu PLZS.

Na redni seji zbora članic 20. januarja so predstavniki klubov potrdili nekaj pomembnih sprememb v Pravilniku in Statut PLZS, ki se tičejo tekmovalcev in trenerjev in jih povzemamo spodaj:

 • Po novem morajo letno registracijo pri PLZS opraviti tako tekmovalci kot tudi trenerji, ki želijo sodelovati na tekmovanjih. Registracijo bo možno opraviti preko spletnega portala, ki bo postavljen v kratkem (do takrat letno registracijo plačate skupaj s prijavnino). Vsak, ki se želi registrirati, bodisi kot tekmovalec ali trener, mora biti član kluba.
 • Letna registracijska taksa je po novem brezplačna za vse, ki so mlajši od 23 let (rojeni 2001 ali mlajši), za vse ostale pa znaša 20€.
 • Od 1.1.2027 dalje bo pogoj za pridobitev registracije trenerja opravljeno usposabljanje za trenerja powerliftinga.
 • Od 1.1.2025 dalje bo pogoj za pridobitev akreditacije trenerja na mednarodnem tekmovanju opravljeno usposabljanje za trenerja powerliftinga.
 • Na vseh državnih prvenstvih je dovoljena uporaba opreme proizvajalcev, ki so na seznamu dovoljene opreme IPF (t.j. IPF approved list), vključno z logotipi na majicah in dresih. Poleg tega je po novem dovoljena le uporaba logotipov klubov in logotipov, ki jih odobri PLZS. Prošnja za odobritev logotipa proti plačilu takse se naslovi na upravni odbor PLZS.
 • Nastop na Državnem prvenstvu za kadete, mladince in veterane ter na Državnem prvenstvu v potisku s prsi je mogoč tudi, če je to tvoja prva tekma.
 • Določili smo reprezentančne A norme, ki prinašajo prednost pri sofinanciranju mednarodnih nastopov.

TRENUTNO PRIJAVLJENI: Državno prvenstvo v potisku s prsi in Državno prvenstvo v klasičnem troboju moči za kadete, mladince in veterane


Podrsaj levo za vse klube…

V spodnji razpredelnici lahko spremljate atualno število prijav in vaše mesto v čakalni listi. Seznam prikazuje zgolj odzive na obrazec za prijavo na tekmovanje in je informativne narave. Prijava na tekmovanje je dokončna, ko prejmemo plačilo prijavnine.

VABILO in PRIJAVNICA: Državno prvenstvo v potisku s prsi in Državno prvenstvo v klasičnem troboju moči za kadete, mladince in veterane

Državno prvenstvo v potisku s prsi in Državno prvenstvo v klasičnem troboju moči za kadete, mladince in veterane bo potekalo 24. in 25. februarja v Cirkovcah.

Prijave na tekmovanje bodo možne do sobote, 7. februarja, prek spletnega obrazca. Prijavnina mora biti poravnana najkasneje do vključno ponedeljka, 12. februarja.

Do vključno petka, 2. februarja, imajo pri prijavi na disciplino troboj moči prednost tekmovalci z izpolnjeno NORMO za državno prvenstvo. Prijava se šteje kot dokončna, ko je plačan račun za prijavnino, ki vam ga bomo poslali na mail. Tekmovalci brez izpolnjene norme se lahko vseeno prijavite, a boste pred iztekom roka uvrščeni na čakalno listo. O možnosti nastopa boste obveščeni takoj po izteku roka, ko boste na mail prejeli račun za plačilo prijavnine, ki ga boste morali poravnati v 1 tednu. Če bo število prijav presegalo število prostih mesto, bo po 1 tednu mesto ponujeno drugim tekmovalcem. Za tekmovanje v potisku s prsi ni norm in se lahko prijavijo vsi tekmovalci.

Do vključno 5. februarja so prijave mogoče le za tekmovalce z državljanstvom Republike Slovenije. Po 5. februarju bodo mogoče prijave tudi za goste iz tujine.

Skupno število tekmovalcev je omejeno na 120.

Vse pomembne informacije glede tekmovanja najdete v VABILU.
URNIK IN SKUPINE
Razpored po kategorijah – powerlifting
Razpored po kategorijah – potisk s prsi

Vabilo na redno sejo zbora članic PLZS

Vabimo vas na
redno sejo zbora članic Powerlifting zveze Slovenije – zveze troboja moči
,
ki bo v soboto, 20. januarja, ob 10:00 uri v Slovenskem Olimpijskem Izobraževalnem Centru (Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana – v pritličju Kristalne palače).

Dnevni red:

 1. Nagovor in pozdrav predsednika
 2. Izvolitev organov seje (zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija)
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Poročila o delovanju zveze v letu 2023 (poročilo upravnega odbora, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije)
 5. Razprava na poročila
 6. Spremembe v statutu
 7. Spremembe v pravilniku
 8. Plan dela in finančni plan za leti 2024 in 2025
 9. Pobude in predlogi
 10. Podelitev nagrad in priznanj

Vljudno vabljeni!

Scroll to top