Vabilo k vpisu v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

Vse, ki ste opravili strokovno usposabljanje za pridobitev naziva “Strokovni delavec 1, športno treniranje, POWERLIFTING” in tiste, ki opravljate strokovno delo v powerliftingu na podlagi strokovne izobrazbe – diplome ustreznega študijskega programa, vabimo, da se vpišete v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Strokovno delo v športu lahko namreč opravlja le strokovni delavec, ki ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost ter je vpisan v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu. Strokovno delo v športu – powerliftingu – predstavlja delo na področju powerliftinga in obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe, vključuje pa tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih.

Predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu lahko vložite pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Predlogu za vpis v razvid morate priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Več informacij in obrazec, ki ga izpolnete in posredujete na e-mail naslov ministrstva, najdete na povezavi: https://spot.gov.si/sl/dejavnosti-in-poklici/dovoljenja/vpis-v-razvid-strokovno-izobrazenih-in-strokovno-usposobljenih-delavcev-v-sportu/

Vpis v razvid je izrednega pomena, tako z vidika posameznika kot z vidika organizacije, v kateri posameznik deluje. Posameznik ima na ta način z vidika zakona pravico za delo v športu in tudi v primeru inšpekcijskega nadzora v tem delu nima težav. Organizacije (društva, zveze, zavodi, ipd.), ki delujejo na področju športa, imajo s tem prav tako področje strokovnega kadra urejeno, dodatno pa nimajo težav pri kandidiranju za javna sredstva namenjena področju športa, bodisi na nacionalni, bodisi na lokalni ravni, saj je to eden od pogojev, ki ga mora organizacija izpolnjevati.

Scroll to top