Državni rekordi

Državni rekord se prizna, če je bil rezultat dosežen na tekmovanju na nacionalni ravni pod okriljem PLZS ali na mednarodnem tekmovanju v organizaciji EPF ali IPF. Do leta 2020 so bili priznani tudi rezultati doseženi na tekmah ostalih članic IPF.

Rekordi se beležijo za posamezne dvige (počep, potisk s prsi in mrtvi dvig) ter za najboljši seštevek vseh treh dvigov (total). Pri tem se upošteva dvignjena teža v kilogramih. Za veljaven rekord v posameznem dvigu v sklopu troboja moči mora tekmovalec doseči vsoto treh dvigov, t.j. mora izvesti vsaj 1 uspešen dvig v vsaki disciplini.

Enodisciplinarne (ang. single-lift) rekorde v potisku s prsi je mogoče doseči na tekmovanjih v troboju moči ali na tekmovanjih, kjer se tekmuje le v potisku s prsi. Ti rekordi so zabeleženi posebej. Enodisciplinarni rekord v potisku s prsi je mogoče doseči na tekmovanju v troboju tudi v primeru diskvalifikacije zaradi neuspešnih 3 poskusov v počepu ali mrtvem dvigu (to ne velja za rekorde v počepu, mrtvem dvigu in poitsku s prsi v sklopu troboja).

Državni rekordi veljajo za posamezno težnostno kategorijo, v kateri so bili doseženi. Rezultati doseženi v starostnih kategorijah kadetov (sub-junior) in mladincev (junior) se štejejo tudi kot državni rekordi v kategoriji mladinci ali v kot članski rekordi, če so boljši od drugih rezultatov v tej kategoriji. Enako velja za veteranske rekorde. Več si lahko preberete v pravilniku PLZS.

ARHIV VSEH DRŽAVNIH REKORDOV
V arhivu so zabeleženi vsi kadarkoli doseženi državni rekordi.

Scroll to top