Tekmovalni sistem

Powerlifting zveza Slovenije (PLZS) je nacionalna panožna športna zveza (NPŠZ) za športno panogo Powerlifting. To pomeni, da je registrirana v skladu z Zakonom o Športu, včlanjena v Olimpijski komite Slovenije (OKS) in ustrezno mednarodno športno federacijo (IPF).

PLZS je nosilka uradnega tekmovalnega sistema za športno panogo Powerlifting. Tekmovalni sistem je skupek domačih in mednarodnih tekmovanj, ki so med seboj rangirana po pomembnosti. V primeru powerliftinga ga sestavljajo svetovne igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, ostala mednarodna tekmovanja, državno prvenstvo in ostala domača tekmovanja.

Na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema imajo pravico nastopa športniki, ki imajo podeljeno tekmovalno licenco, t.j. dovoljenje za nastop. Tekmovalno licenco posameznik pridobi tako, da se včlani v društvo, izpolni vlogo za registracijo, opravi spletno proti-dopinško izobraževanje in plača letno tekmovalno takso zvezi.

Ko ima posameznik v starosti med 12 in 50 let potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema postane registriran športnik in je vpisan v evidenco registriranih športnikov OKS. Število registriranih športnikov je pomembno predvsem za NPŠZ in klube, saj je v večini primerov sofinanciranje države in občine odvisno od števila registriranih športnikov. Status registriranega športnika prinaša določene ugodnosti tudi posamezniku. Več o tem si lahko preberete na strani OKS.

Registrirani športniki državljani Republike Slovenije na podlagi doseženih rezultatov na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema lahko dosežejo status kategoriziranega športnika. Kategorizirani športniki so dodatno razvršečeni v sledeče razrede:

 • olimpijski razred
 • svetovni razred
 • mednarodni razred
 • perspektivni razred
 • državni razred
 • mladinski razred

Število kategoriziranih športnikov s statusom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda je merilo za uspešnost športne panoge na mednarodnem nivoju in je ključnega pomena za finaciranje NPŠZ (in klubov). Število kategoriziranih športnikov s statusom mladinskega in državnega razreda je merilo za uspešnost športne panoge in klubov na nacionalnem nivoju in je predvsem pomembno za financiranje klubov. Dosežena kategorizacija posameznikom prinaša določene statusne pravice in ugodnosti in je pogosto merilo za podelitev priznanj za vrhunske dosežke. Športniki olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda so vrhunski športniki. NPŠZ mora imeti vrhunske športnike, da lahko pridobi sofinanciranje za delovanje članskih reprezentanc. Vrhnuski športniki imajo določene pravice, npr. pravico do zaposlitve v javnem sektorju in pravico do izjemne pokojnine, kot to določa Zakon o športu.

OKS določa kriterije za pridobitev registracije in kategorizacije, ki so podrobno zapisani v dokumentu Pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v republiki Sloveniji. Kriteriji so odvisni od tega v kateri razred spada športna panoga in so različni za olimpijske športne panoge, panoge ki jih MOK priznava in panoge GAISF, ki so del svetovnih iger (kamor spada powerlifting): Splošni pogoji za priznavanje športnih dosežkov za pridobitev kategorizacije, ki so relevantni za športno panogo Powerlifting so:

 • Nastop najmanj 8 športnikov iz najmanj 6 držav v kategoriji na mednarodnem tekmovanju.
 • Nastop najmanj 6 športnikov v kategoriji na državnem prvenstvu.

Dodatno so opredeljeni kriteriji za posamezne razrede kategorizacij (za podrobnosti glej dokument OKS):

 • svetovni razred:
  • 1. – 3. mesto na svetovni igrah
  • 1. mesto na svetovnem prvenstvu
 • mednarodni razred:
  • 4. – 8. mesto na svetovnih igrah, če je to v prvi 1/3 uvrščenih oz. uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih
  • 1. – 4. mesto na svetovnem prvenstvu
  • 1. – 3. mesto na evropskem prvenstvu
  • priznan svetovni rekord
  • priznan evropski rekord
 • perspektivni razred:
  • 5. do 8. mesto na SP, če je to v prvi 1/3 uvrščenih (starost do 24 let)
  • 4. do 8. mesto na EP, če je to v prvi 1/3 uvrščenih (starost do 24 let)
  • 1. do 4. mesto na mladinskem/kadetskem SP, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
  • 1. do 4. mesto na mladinskem/kadetskem EP, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
 • državni razred:
  • uvrstitev v prve 3/4 uvrščenih na svetovnih igrah
  • uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih na SP/EP
  • uvrstitev v prvo 1/4 uvrščenih na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je v letnem koledarju
   Mednarodne powerlifting federacije (IPF)
  • 1. do 3. mesto na DP, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
  • priznan državni rekord
 • mladinski razred:
  • uvrstitev v prvo 1/2 uvrščenih na kadetskem/mladinskem EP/SP
  • uvrstitev v prvo 1/3 uvrščenih na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je v
   letnem koledarju Mednarodne powerliftnig federacije (IPF)
  • 1. do 6. mesto na kadetskem/mladinskem DP, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
  • priznan kadetski/mladinski državni rekord
Scroll to top