Pravila

TEHNIČNA PRAVILA

Tehnična pravila IPF določajo pravila o izvedbi dvigov, poteku tekmovanja, opremi in mnogih druge karakteristike tekmovanj. Na tej strani lahko najdete povzetek pravil, ki jih morajo poznati tekmovalci. Bolj podrobno si o pravilih lahko preberete v tehničnem pravilniku, ki je na voljo tudi v slovenskem prevodu.

Kratek sestavek O OSNOVAH POWERLIFTINGA.

TEHNIČNI PRAVILNIK (v slovenščini)

TEHNIČNI PRAVILNIK (v angleščini)

Splošna pravila

Znotraj mednarodne zveze IPF obstajata 2 vrsti tekmovanj: tekmovanja v powerliftingu z opremo in tekmovanja v klasičnem powerliftingu. Tekmuje se lahko v troboju moči (največji seštevek disciplin počep, potisk s prsi, mrtvi dvig) ali samo v potisku s prsi.

Klasični (ang. “classic”) powerlifting, ki je zadnja leta precej v porastu dovoljuje le uporabo nepodporne opreme. Na tekmovanjih je obvezna uporaba nepodpornega dresa (singlet) in dokolenk, dovoljena pa je uporaba pasu, grelnih nakolenčnikov in povojev za zapestja. Večina tekmovanj v PLZS poteka po pravilih klasičnega powerliftinga.

Powerlfiting z opremo dovoljuje uporabo podporne opreme in sicer poleg opreme klasičnega powerliftinga še povoje za kolena, podporne drese za počep in mrtvi dvig ter podporne majice za potisk s prsi.

Tekmovalci so na tekmovanjih razdeljeni v kategorije po spolu, starosti in telesni teži.

Starostne kategorije
Kategorija Kadeti Mladinci Člani Veterani I-IV
Starostne meje od 14. rojstnega dne do leta v katerem dopolni 18 let od leta v katerem dopolni 19 let do leta v katerem dopolni 23 let od 14. rojstnega dne dalje brez omejitve od leta v katerem dopolni 40 let dalje (nova kategorija za vsakih 10 let)
Težnostne kategorije
Moški -53 kg* -59 kg -66 kg -74 kg -83 kg -93 kg -105 kg -120 kg 120+ kg
Ženske -43 kg* -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg** -76 kg** -84 kg 84+ kg

*najlažji kategoriji se uporabljata samo v starostnih kategorijah kadetov in mladincev
**kategoriji do 69 kg in do 76 kg od 1.1.2021 zamenjata kategorijo do 72 kg

Izvedba dvigov

Vsak tekmovalec ima v vsaki od treh disciplin na voljo 3 dvige, katerih tehnično pravilnost ocenjujejo 3 sodniki in sicer z belo (uspešen dvig) ali rdečo (neuspešen dvig) lučjo. Dodatno sodniki pojasnijo napako za neuspešen dvig z rdečo, modro ali rumeno oznako.

POČEP

  • Tekmovalec sam ali s pomočjo nalagalcev vzame palico iz stojala in zavzame začetno pozicijo.
  • Tekmovalec mora mirovati in nadzorovati utež ter imeti iztegnjena kolena in boke.
  • Ko sodniki ugotovijo, da je začetna pozicija ustrezna, glavni sodnik izda ukaz za začetek dviga “Dol!”.
  • Tekmovalec se mora spustiti v počep do globine, kjer je zgornja ravnina noge v kolčnem sklepu pod ravnino kolena.
  • Tekmovalec se dvigne iz počepa nazaj v začetno pozicijo z iztegnjenimi boki in koleni.
  • Ko glavni sodnik ugotovi, da je končna pozicija ustrezna začetni poziciji, izda ukaz za zaključek dviga “Stojala!”.

 

 • Razlog za neuspešen dvig (rdeča oznaka): nezadostna globina počepa
 • Razlog za neuspešen dvig (modra oznaka): neiztegnjena kolena ali boki na začetku ali koncu dviga
 • Razlog za neuspešen dvig (rumena oznaka): korak naprej/nazaj/vstran, neupoštevanje sodniških ukazov, gibanje palice navzdol po začetku dviga, pomoč s strani varovalcev, dotik kolen s komolci v spodnji poziciji, spuščanje ali metanje palice pred zaključkom dviga v končni poziciji, nedokončan dvig

POTISK S PRSI

  • Tekmovalec sam ali s pomočjo nalagalcev vzame palico iz stojala in zavzame začetno pozicijo.
  • Tekmovalec mora mirovati in nadzorovati utež. Imeti mora iztegnjene komolce, glava, zgornji del hrbta in zadnjica morajo biti v stiku s klopjo, celotna stopala morajo biti v stiku s tlemi.
  • Ko sodniki ugotovijo, da je začetna pozicija ustrezna, glavni sodnik izda ukaz za začetek dviga “Dol!”.
  • Tekmovalec mora spustiti palico do prsi in jo povsem umiriti.
  • Ko glavni sodnik ugotovi, da palica na prsih miruje izda ukaz za dvig “Gor!”.
  • Tekmovalec dvigne utež s prsi v začetno pozicijo z iztegnjenimi komolci.
  • Ko glavni sodnik ugotovi, da je končna pozicija ustrezna začetni poziciji, izda ukaz za zaključek dviga “Stojala!”.
  • Tekmovalec mora z glavo, zgornjim delom hrbta in zadnjico imeti ves čas stik s klopjo. Celotna stopala morajo biti ves čas v stiku s tlemi.

 

 • Razlog za neuspešen dvig (rdeča oznaka): palica ni bila spuščena do prsi
 • Razlog za neuspešen dvig (modra oznaka): gibanje palice navzdol po ukazu za dvig, neiztegnjeni komolci
 • Razlog za neuspešen dvig (rumena oznaka): odbijanje uteži od prsi ali pogrezanje v prsni koš po ukazu za dvig, neupoštevanje sodniških ukazov, spreminjanje začetne pozicije (dvig zadnjice/glave, dvig stopal, premikanje rok vstran), pomoč s strani varovalcev, dotikanje stojala s stopali, potiskanje palice ob stojala

MRTVI DVIG:

  • Tekmovalec prime palico z obema rokama in prične dvig po svoji volji.
  • Tekmovalec mora dvigniti utež od tal in zavzeti končno pozicijo z iztegnjenimi boki in koleni ter rameni zaklenjenimi nazaj.
  • Ko glavni sodnik ugotovi ustrezno končno pozicijo, da ukaz za spust “Dol!”.

 

 • Razlog za neuspešen dvig (rdeča oznaka): neiztegnjena kolena ali ne zakljenjena ramena
 • Razlog za neuspešen dvig (modra oznaka): gibanje palice navzdol pred ukazom za spust, naslanjanje palice na stegna
 • Razlog za neuspešen dvig (rumena oznaka): spust pred ukazom, nekontrolirano spuščanje (metanje) uteži, premikanje stopal pred ukazom za spust

POTEK TEKMOVANJA:

VIŠINA STOJAL

 • Vsak tekmovalec si sam izbere višino stojal iz katerih bo vzel palico pri izvedbi počepa in potiska s prsi.
 • Tekmovalci lahko v vnaprej določenem času, ki je označen na urniku tekmovanja, večinoma pred ali v času tehtanja, preizkusijo tekmovalno stojalo in izmerijo višine stojala ter stranskih varoval za potisk s prsi.
 • Zahtevane višine stojal in stranskih varoval tekmovalci vnesejo v za to pripravljeno razpredelnico.

PREGLED OPREME

 • Vsak tekmovalec mora pred svojem nastopom opraviti pregled osebne opreme.
 • Pregled opreme izvajajo sodniki.
 • Tekmovalec mora pregled opreme opraviti najkasneje 20 minut pred pričetkom nastopa njegove kategorije oz. v času, ki je naveden na urniku tekmovanja.
 • Tekmovalec mora na pregled prinesti vso svojo osebno opremo, ki jo bo uporabljal na tekmovanju. Oprema mora biti čista.
 • Tekmovalec se mora na pregledu opreme identificirati z osebnim dokumentom.
 • Tehnični kontrolor, t.j. sodnik, ki je zadolžen za pregled opreme, vsakega tekmovalca posebej pregleda še enkrat preden ta stopi na platformo.

TEHTANJE

 • Sodniki ali vodja tekmovanja že pred pričetkom tehtanja tekmovalce razporedijo v skupine, ki jih lahko sestavlja največ 14 tekmovalcev (20 v tekmovanju v potisku s prsi).
 • Tekmovalcem se z žrebom določijo štartne številke (ang. “lot number”), ki določajo vrstni red tehtanja in vrstni red tekmovanja, če več tekmovalcev dviguje isto težo.
 • Tehtanje se prične 2 uri pred pričetkom tekmovanja in traja 1 uro in 30 min.
 • Tekmovalca na tehtanje, ki poteka v ločenem prostoru pokliče sodnik. Vsak tekmovalec se mora identificirati z osebnim dokumentom.
 • Tekmovalec se mora stehtati v spodnjem perilu ali gol. Vsak tekmovalec se lahko stehta le enkrat, razen če njegova teža ni v mejah kategorije.
 • Če je tekmovalec prelahek ali pretežak se stehta še enkrat po koncu tehtanja njegove skupine. Če tekmovalec tudi takrat še vedno ni v mejah kategorije, se lahko stehta še poljubno mnogokrat do izteka časa tehtanja.
 • Tekmovalec na tehtanju napove svoje začetne teže za vsak dvig posebej. Začetne teže lahko še spremeni z oddajo ustreznega listka za napovedovanje poskusov, najkasneje 3 min oz. 3 poskuse pred pričetkom njegove skupine.
 • Tekmovalec na tehtanju prejme 11 listkov za napovedovanje poskusov: 3 za počep, 3 za potisk in 5 za mrtvi dvig.

TEKMOVANJE

 • Tekmovanje poteka po krožnem sistemu: najprej vsi tekmovalci prve skupine določenega dela tekmovanja opravijo vse tri poskuse počepa. Za njimi vse tri poskuse počepa opravi druga skupina itd. dokler vsi tekmovalci ne opravijo vseh poskusov počepa. Za tem v enakem vrstnem redu vse skupine opravijo vse tri poskuse potiska in na koncu še vse tri poskuse mrtvega dviga.
 • Znotraj posamezne skupine v 1. krogu vsi tekmovalci opravijo vse prve poskuse posamezne discipline. V 2. krogu vsi tekmovalci skupine opravijo 2. poskuse in v 3. krogu vsi tekmovalci skupine opravijo 3. poskuse v posamezni disciplini.
 • Znotraj posameznega kroga najprej nastopi tekmovalec, ki je napovedal nižjo težo svojega poskusa. Če več tekmovalcev napove enako težo, prej nastopi tekmovalec z nižjo štartno številko.
 • Ko je tekmovalec na vrsti za nastop in ko je palica pripravljena, to oznani uradni napovedovalec. Tekmovalec ima 1 minuto časa da prične dvig.
 • Tekmovalec stopi na platformo in opravi dvig.
 • Ne glede na to ali je dvig v 1. in 2. krogu uspešen ali ne, mora tekmovalec napovedati poskus za naslednji krog tako, da odda listek z napisano težo. Za to ima 1 min časa po koncu svojega dviga.
 • Tekmovalec za naslednji poskus lahko napove le enako ali višjo težo kot v prejšnjem poskusu.
 • Če tekmovalec listka z napovedano težo ne odda ali ga odda prepozno, se mu v naslednji krog vpiše enaka teža, če je bil dvig neuspešen ali 2,5 kg višja teža, če je bil dvig uspešen.
 • Tekmovalci lahko napovejo katerokoli težo, ki je večkratnik 2,5 kg (0,5kg v primeru poskusa rekorda v starostni kategoriji v kateri nastopajo).
 • Tekmovalci napovedanih tež ne morejo več spreminjati z izjemo ene spremembe prvega poskusa v vsaki disciplini, najkasneje 3 minute ali 3 poskuse pred pričetkom tekmovanja. Izjema je 3. poskus mrtvega dviga, pri katerem tekmovalec lahko dvakrat spremeni željeno težo poskusa, dokler palica ni pripravljena za njegov nastop. Pri tem mora upoštevati vsa pravila krožnega sistem (več v pravilniku).
 • Končni zmagovalec postane tekmovalec z največjim seštevkom najboljših dvigov iz posameznih disciplin. Če več tekmovalcev doseže enak seštevek, je zmagovalec lažji tekmovalec. Če ima več tekmovalcev enako telesno težo, je zmagovalec tisti, ki je seštevek dosegel prej.

Osebna oprema

Osebna oprema, ki jo tekmovalci lahko uporabljajo se razlikuje glede na vrsto tekmovanja (klasični powerlfiting ali powerlfiting z opremo). Tekmovalci morajo vso opremo, ki jo želijo uporabljati na tekmovanju prinesti na pregled opreme, kjer bo njeno ustreznost potrdil za to določen sodnik ali tehnični kontrolor.

Na tekmovanjih v klasičnem powerliftingu je obvezna uporaba:

 • nepodpornega dresa pri vseh dvigih (dres mora biti narejen iz enoplastnega materiala)
 • nepodpornega, neraztegljivega bombažnega spodnjega perila,
 • navadne bombažne majice,
 • dokolenk pri mrtvem dvigu,
 • športne obutve.

Poleg tega tekmovalci lahko uporabljajo še:

 • Pas za dviganje uteži, ki ne sme biti širši od 10 cm in debelejši od 13 mm. Uporaba klasičnih podloženih fitnes pasov in pasov na ježka ni dovoljena.
 • Grelne nakolenčnike za kolena. Dovoljena je le uporaba nakolenčnikov, ki so navedeni na spodnjem seznamu.
 • Povoje za zapestja, ki morajo biti krajši od 1 m in ožji od 8 cm.

Dovoljeni nakolenčniki:

 • SBD
 • ELEIKO 5mm, ELEIKO 7mm
 • ROGUE 7mm
 • A7 CONE– Black, A7 CONE– Americana
 • Unbroken designs
 • Lift.net Stoic
 • Rehband (glej seznam dovoljene opreme za točne podatke)
 • Titan
 • Inzer
 • Iron Tanks
 • Metal
 • ONI, ONI XX
 • Strengthshop Inferno
 • Supertraining Sport, Slingshot 2.0, Strong, Extreme X

Na mednarodnih tekmovanjih je dovoljena le uporaba nepodpornih dresov, pasov, povojev za zapestja in nakolenčnikov, ki so navedeni na SEZNAMU DOVOLJENE OPREME IPF. Enako velja za vso podporno opremo na tekmovanjih z opremo (“equipped”).

Scroll to top