Sodniki

Pri PLZS želimo ohraniti standard tekmovanj na visoki ravni in se v organizacijskem smislu čimbolj približati mednarodnim tekmovanjem. Za to je nujno potrebno tudi ustrezno usposabljanje sodnikov. Na tečaj za nacionalnega sodnika PLZS se lahko prijavi vsak, ki ima za seboj vsaj 1 tekmovanje v triatlonu moči ali vsaj 1 leto izkušenj kot funkcionar v powerliftingu.

Kandidati morajo prikazati odlično poznavanje tehničnih pravil IPF, hkrati pa morajo biti sposobni pravilno oceniti tehnično ustreznost dvigov na videoposnetkih. Po opravljenem tečaju morajo sodniki licenco obnavljati z redno udeležbo na obnovitvenih tečajih, da poznajo tudi najnovejše spremembe v pravilniku.

Najizkušenejši nacionalni sodniki lahko pridobijo tudi licenco mednarodnega sodnika in s tem možnost sojenja na mednarodnih tekmovanjih.

Seznam sodnikov PLZS in datumi pridobitve licence:

 

Anja Kunstelj Nacionalna sodnica, Vodja sodnikov 17. 9. 2016
Urban Mur Nacionalni sodnik,
Mednarodni sodnik II. kategorije,
Mednarodni sodnik I. kategorije
17. 9. 2016,
26.11.2018,
2.11.2022
Samo Železnik Nacionalni sodnik,
Mednarodni sodnik II. kategorije
9. 9. 2017,
7.12.2021
Eva Rus Nacionalna sodnica 17. 9. 2016
Jure Rus Nacionalni sodnik 17. 9. 2016
Vlado Schweiger Nacionalni sodnik 17. 9. 2016
Katja Babič Nacionalna sodnica 9. 9. 2017
Luka Jelšnik Nacionalni sodnik 17. 3. 2018
Gašper Meden Nacionalni sodnik 17. 3. 2018
Tadej Kovačič Nacionalni sodnik 17. 3. 2018
Nejc Rus Nacionalni sodnik 17. 3. 2018
Nuša Železnik Nacionalna sodnica 17. 3. 2018
Rok Trost Nacionalni sodnik 30. 3. 2019
Marko Štih Nacionalni sodnik 26. 6. 2021
Erazem Ivanc Nacionalni sodnik 13. 11. 2021
Andraž Mur Nacionalni sodnik 13. 11. 2021
Tjaša Vagaja Nacionalna sodnica 13. 11. 2021
Lara Vehar Nacionalna sodnica 13. 11. 2021
Nuša Balen Nacionalna sodnica 18. 12. 2021
Scroll to top