Program usposabljanja strokovnih delavcev v športu – trenerjev powerliftinga

Z velikim navdušenjem sporočamo, da je Powerlifting zveza Slovenije uspešno dosegla še zadnjega izmed treh pomembnih mejnikov na poti do polnopravnosti powerliftinga kot uradno priznane športne panoge v Republiki Sloveniji! Po uspešni vključitvi PLZS v Olimpijski komite Slovenije kot nacionalne panožne zveze za powerlifting (leta 2018) in uvrstitvi v sistem vrhunskega športa (leta 2021), je konec oktobra Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sprejelo tudi naš program usposabljanja strokovnih delavcev v športu: “Športno treniranje – POWERLIFTING – 1. stopnja”. Potrditev programa usposabljanja je pomemben korak tako za PLZS in njene članice, kot tudi za vse posameznike, ki bodo odslej lahko pridobili uradno priznano usposobljenost in licenco za opravljanje dela trenerja powerliftinga.

S tem je program usposabljanja, ki ga bo izvajala PLZS, postal tudi edini program usposabljanja, ki je pri nas priznan po Zakonu o športu in na podlagi katerega lahko posamezen trener trži, ponuja in izvaja športni trening powerliftinga. Trenerji, ki bodo uspešno opravili usposabljanje bodo vpisani v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu, ki ga objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Druge pravice, ki izhajajo iz pridobljenega naziva, si je mogoče prebrati na spletni strani Ministrstva.

Prvo usposabljanje po tem programu, na katerem bodo vsi zainteresirani lahko pridobili licenco in naziv strokovnega delavca v športu – trenerja powerliftinga 1. stopnje, bo predvidoma izvedeno v prvi polovici leta 2023. Usposabljanje prve stopnje zajema usposabljanje za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge powerlifting.

Pogoji za pristop k usposabljanju so: opravljen “Tečaj obveznih vsebin za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 1. stopnje po ZŠpo-1 za vse panoge”, ki ga razpiše Fakulteta za šport (povezava), starost najmanj 18 let in opravljena najmanj srednja poklicna izobrazba. Vse ostale informacije bodo objavljene v roku nekaj tednov v obliki razpisa. Vsi zainteresirani lahko prej omenjeni obvezni del usposabljanja opravite tudi že pred uradno objavo razpisa PLZS.

Ob tej priložnosti se Upravni odbor PLZS zahvaljuje članom strokovne skupine za pomoč pri pripravi programa usposabljanja. Poleg članov Upravnega odbora, so skupino sestavljali še: Anja Kunstelj, Marko Štih in Žan Breznikar. V prihodnosti si bomo pri PLZS prizadevali še za sprejetje programa usposabljanja 2. stopnje, ki bo strokovnim delavcem omogočil nadaljevanje usposabljanja na najvišji stopnji ter zagotovitev dodatnih strokovnih kompetenc in pravic.

Scroll to top