Registracija

Registracija pri PLZS je obvezna za vse, ki kakorkoli sodelujejo na tekmovanjih in drugih dogodkih pod okriljem PLZS, pri čemer sodelovanje vključuje tekmovanje, trenerstvo, sojenje in pomoč pri organizaciji in izvedbi tekmovanja. Registracije podrobneje ureja Registracijski pravilnik, ki je del Pravilnika PLZS.

V register se lahko vpišejo le člani klubov ali društev - članic zveze. Registracija, prestop med klubi in vsakoletno podaljšanje registracije se izvede izključno preko spletne aplikacije.

OBVESTILO: Spletna aplikacija je trenutno še v pripravi - ko bo na voljo, boste obveščeni, povezava pa bo na voljo na tej strani. Do takrat za registracijo izpolnite Vlogo za registracijo pri PLZS, ki jo izpolnjeno in podpisano posredujete na e-mail naslov zveze, takso pa poravnate organizatorju prvega tekmovanja, ki se ga boste udeležili v tekočem letu.

Registracija je potrjena s plačilom registracijske takse. Ta za koledarsko leto 2024 znaša 20 EUR. Registracija je brezplačna za tekmovalce/-ke kadete in mladince ter za prostovoljce/-ke. Če se ista oseba registrira za opravljanje več vlog (npr. kot tekmovalec in trener), registracijsko takso poravna le enkrat.

Postopek registracije

Postopek registracije je prepost:

 1. Članstvo v klubu - včlanite se v klub, ki je včlanjen v PLZS (seznam klubov).
 2. Anti-doping certifikat - za vse tekmovalce in trenerje je obvezna pridobitev certifikata o opravljenem izobraževanju o proti-dopinških pravilih ADEL (več informacij). Ostalim, ki se registrirajo le kot sodniki, funkcionarji ali prostovoljci, tega koraka ni potrebno izvesti.
 3. Sprejemanje pravil in registracija - v spletni aplikaciji ustvarite svoj profil in zahtevajte potrditev članstva v svojem klubu. Ko bo vaše članstvo potrjeno, bo na vaši profilni (prvi) strani na voljo gumb za registracijo pri PLZS. Sledite navodilom, priložite zahtevana dokazila in sprejmite pogoje registracije. Ob registraciji izberete vse vloge, ki jih boste pod okriljem PLZS opravljali v tekočem koledarskem letu (dodajanje dodatnih vlog je možno tudi naknadno):
  • tekmovalec,
  • trener,
  • sodnik,
  • funkcionar in/ali
  • prostovoljec.

  (OPOMBA: Spletna aplikacija je še v pripravi, zato trenutno ta korak nadomešča izpolnitev Vloge za registracijo pri PLZS, ki jo izpolnjeno in podpisano pošljete na email naslov info@powerlifting.si)

 4. Plačilo registracijske takse - plačilo izvedete z nakazilom po navodilih iz spletne aplikacije. Ko bo plačilo zabeleženo, bo to razvidno iz vašega profila v aplikaciji. S plačilom je registracija potrjena in velja do konca tekočega koledarskega leta. Če plačilo za registracijo ni potrebno (prostovoljci, kadeti, mladinci), je registracija veljavna takoj, kar bo tudi razvidno iz vašega profila v aplikaciji.
  (OPOMBA: Spletna aplikacija je še v pripravi, zato trenutno ta korak nadomešča plačilo registracijske takse organizatorju prvega tekmovanja, na katerega se v tekočem koledarskem letu prijavljate.)

Prestop med klubi

Na tekmovanjih PLZS zastopate klub preko katerega ste pridobili registracijo. Menjava kluba je mogoča do prvega tekmovanja na katerem sodelujete v koledarskem letu in jo lahko izvedete preko spletne aplikacije.

Posameznik zastopa klub, katerega član je, ne glede na svojo vlogo pri PLZS, prav tako pravila menjave kluba veljajo za vse vloge. Primera:

 • Ni mogoče zastopati enega kluba kot trener in drugega kot tekmovalec.
 • Ni mogoče menjati kluba za nastop v vlogi tekmovalca, po tem ko je ista oseba v tekočem letu že sodelovala na tekmovanju v vlogi trenerja.
Scroll to top