Poročilo zasedanja generalne skupščine EPF z dne 27.4.2019 v Plznu (Češka)

Pred začetkom evropskega prvenstva v troboju z opremo, ki je potekalo v začetku tega meseca v Plznu na Češkem, sta PLZS na redni generalni skupščini Evropske powerlifting federacije (EPF) zastopala Urban Mur in Matic Hren. Kljub temu, da na tem tekmovanju nismo imeli svojih predstavnikov, se PLZS zavzema, da bi v okviru mednarodnih skupščin čim večkrat sodelovala in udejanjala svoje interese.

Uradni zapisnik in poročila (v angleščini).

V smeri odličnega delovanja EPF se je pričel tudi nagovor predsednika EPF-a, g. Arnulfa Wahlstrøma (Norveška), ki je poudaril, da je EPF najmočnejša regijska zveza v IPF (International Powerlifting Organisation), saj je izmed vseh 6 regij na tekmovanjih svetovnega ranga lani osvojila 50% vseh odličij. Skupščine se je udeležilo 22 držav članic, 6 dodatnih glasov pa so doprinesli še člani upravnega odbora EPF, kar pomeni, da se je v nadaljnjem glasovanju v primeru večinskega glasu uspel spremeniti pravilnik EPF-a.

G. Xavier de Puytorac (Francija) je v nadaljevanju kot blagajnik EPF-a poudaril prehod iz dvostavnega sistema računovodstva na enostavni sistem, kar bo v prihodnje omogočalo lažjo preglednost poslovanje EPF-a in zmanjšalo tveganja za morebitne finančne prevare, kateri smo bili žal letos priča. Zaradi lažnega izdajanja je bila EPF oškodovana za 21 tisoč evrov, ki jih kljub prijavi mednarodnim organom pregona ni uspela povrniti. Skupaj z lastnimi avditorji bo EPF vgradila notranji sistem nadzora proti prevaram, ki temelji na večstopenjskem odobravanju mednarodnih transakcij.

Podpredsednik g. Sandro Rossi (Italija) je v svojem nagovoru poudaril pomen video prenosa mednarodnih tekem v živo, ki so do sedaj dosti pripomogle k rasti EPF, zlasti pri iskanju sponzorskih sredstev. Problem slabšega zastopanja powerliftinga z opremo, sploh na nacionalnih ravneh je komentirala tudi slovenska odprava z argumentom, da je pri zagonu te veje troboja potrebna zunanja ali pa medsebojna pomoč članic pri dostopnosti do opreme (majice za potisk, dresi za počep in mrtvi dvig …). Odgovor upravnega odbora je bil ta, da ta problem ostaja na nacionalni ravni, s čimer se pri PLZS ne strinjamo. V nekaterih državah, kjer je powerlifting še zelo mlad šport in je postal obče zanimiv v času popularizacije klasične veje troboja, je znanja in splošnega zanimanja o troboju z opremo malo. Države, v katerih pa je powerlifting prisoten že pred prisotnostjo klasičnega troboja, teh težav nimajo (primer Italije). Spodbuditi razvoj troboja z opremo, da bi ta po popularnosti za klasičnim trobojem zaostajal čim manj je trenutno izziv posameznih mladih držav članic. Sploh zaradi pomanjkanja sredstev in neobstoječega trga z rabljeno opremo ima PLZS pri zagonu troboja z opremo omejene mehanizme delovanja. Potrebujemo močnejše medsebojno sodelovanje tudi v prid troboja z opremo, saj so zaradi pomanjkanja ustrezne opreme prikrajšani posamezniki, ki bi želeli tekmovati v njem.

Sledil je nagovor in prostovoljen odstop sekretarja tekmovanj g. Jirija Hofireka (Češka), ki prevzema funkcijo pomočnika sekretarja tekmovanj EPF, njegovo mesto pa je po potrjenem predlogu zasedel g. Björn Astad (Norveška). V volitvah in potrjevanju uradnikov EPF-a za naslednja 4 leta je prišlo do novosti: predstavnik pravnih in legalizatorskih zadev je po postal g. Tero Hyttinen (Finska). Na funkciji auditorjev sta bila potrjena zdajšni g. Pavol Müller (Slovaška) in na novo izvoljena ga. Silva Katutyte (Litva). Ostale funkcije za naslednja 4 leta zasedajo dosedanji člani.

Pri glasovanju o spremembah pravilnika EPF, ki jih je moč prebrati tudi v uradnem zapisniku skupščine, so bile 3 predlagane spremembe z dobljenim večinskim glasom v celoti potrjene, 1 predlagana sprememba delno potrjena, 2 predlagani spremembi pa zavrnjeni:

  • Spremenjeno je bilo pravilo, ki določa kateri tekmovalci, ki postavijo evropski rekord, morajo biti testirani in da morajo biti vsi testi narejeni v skladu s pravilnikom IPF.
  • Sprememba pravila, ki določa, da morajo vsi tekmovalci v času tekmovanja ostati v uradnem hotelu, je bila zavrnjena (izenačeno število glasov za in proti), je pa predsednik EPF poudaril, da bo EPF v prihodnjem letu uvedla nov način rezervacije hotelskih sob in revizije nad cenami. Zavrnitev spremembe predloga o disciplinskem ukrepanju za morebitne prekrške članic – da bi nad tem imela pristojnost samo IPF in ne tudi EPF (soglasna zavrnitev).
  • S 15 glasovi je bilo potrjeno, da se lahko na nominacijah rezervni tekmovalec udeleži tekmovanja, tudi če ne zamenja nekoga drugega iz svoje ekipe po nominacijah.
  • Spremembe termina sojenja sodnikov so po novem dovoljene najkasneje 2 tedna pred tekmovanjem. Slovenija je predlagala, da se zaradi lažjega razumevanja preoblikuje odstavek člena, ki se nanaša na menjave med sodniki znotraj države na tehničnem sestanku – po soglasnem sprejetju se lahko sodniške naloge prenašajo znotraj sodniške ekipe posamezne članice najkasneje na tehničnem sestanku pred tekmovanjem.
  • Predlog upravnega odbora EPF, ki glasi na kaznovanje članic, katerih predstavniki tekmujejo na EPF tekmah, pa vendar na otvoritveni slovesnosti ni predstavnikov držav omenjenih članic, z zneskom 250 eur (opravičena neudeležba otvoritvene slovesnosti naj bi bili le izredni dogodki) je bil zavrnjen.

Sprejetje v t.i. »Hall of Fame« (priznanje za dolgoletno izredno udejstvovanje in dosežke) v EPF je med uradniki doživel Gaston Parage (Luksemburg), med tekmovalkami Valentina Nelyubova (Rusija), med tekmovalci pa Hassan El Belghiti (Francija).

EPF je dobila tudi novo državo članico in sicer Turčijo, katere članstvo so potrdili vsi prisotni. EPF sedaj šteje 35 držav članic. Sledilo je potrjevanje terminov in lokacij mednarodnih tekmovanj pod okriljem EPF-a za naslednji 2 leti in sprejemanje predlogov za organizacijo mednarodnih tekmovanj za tekmovalno leto 2022. Novost med tekmovanji v sledečem letu je Univerzitetni evropski pokal, ki se bo odvil v mestu Bordeaux (Francija).

V razpravi po glasovanju je predsednik IPF-a, g. Gaston Parage (Luksemburg) poudaril pomembnost sodelovanja z nacionalno anti-doping institucijo z namenom ohranjanja enakovrednosti in pravičnosti med tekmovalci. Nacionalna anti-doping institucija je tudi edina, s katero sme država članica sodelovati, če želi biti powerlifting prepoznan tudi s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Pred objavo sprememb pravilnika EPF-a, ki stopijo v veljavo naslednje leto, smo pri PLZS ponosni, da so naši zvezi pri EPF po uradnem delu skupščine izrazili podporo in željo k nadaljnjemu še tesnejšemu sodelovanju.


Scroll to top