Zapisnik izredne seje zbora članic PLZS

Danes, 29. 3. 2019 je potekala izredna seja zbora članic PLZS, ki so se je udeležili predstavniki vseh članic (klubov) PLZS. Na njej se je obravnaval predlog spremembe 67. člena Pravilnika PLZS.

Upravni odbor je predlagal dopolnitve, ki bi jasneje opredelile sankcije v primeru pozitivne doping kontrole tekmovalca na mednarodnih tekmovanjih EPF in na domačih tekmovanjih pod okriljem PLZS. Do zdaj je ta člen opredeljeval le sankcije za kršitve na mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizira IPF.

Predlog spremenjenega 67. člena Pravilnika PLZS se glasi:

V primeru pozitvnega rezultata ali kakršne koli druge kršitve pravil na protidopinškem testiranju je tekmovalec v roku 30 dni od dneva seznanitve ali javne objave dolžan poravnati denarno kazen, ki mu je izrečena s strani Mednarodne powerlifting zveze IPF, Evropske powerlifting zveze EPF ali Powerlifting zveze Slovenije – zveze troboja moči (PLZS). Tekmovalec je dolžan poravnati tudi denarno kazen, ki je izrečena PLZS in vse ostale stroške, ki bodo nastali v povezavi s pozitivnim rezultatom doping kontrole ali kot posledica izvrševanja tega člena, vključno s stroški kontrole, obrestmi, pravnimi stroški in stroški izterjave.

Seja je potekala dopisno, predlog pa so članice s šestimi glasovi ZA soglasno sprejele, kar pomeni, da z današnjim dnem tudi stopi v veljavo.

Scroll to top