Adria Open 2024: Vabilo in prijavnica

Tekmovanje Adria Open bo potekalo v soboto, 22. junija v Žavljah (Aqulinia) pri Miljah v bližini Trsta. Tekmovanje bo potekalo v klasičnem troboju moči in potisku s prsi.

Prijave na tekmovanje so možne do petka, 7. junija. Prijavnina mora biti poravnana najkasneje do vključno nedelje, 9. junija.

Vse pomembne informacije glede tekmovanja najdete v VABILU.

PRIJAVNICA

Razpis tečaja programa usposabljanja strokovnih delavcev v športu – trenerjev powerliftinga

Powerlifting zveza Slovenije razpisuje tečaj posebnih vsebin usposabljanja usposabljanja strokovnih delavcev v športu 1. stopnje – trenerjev powerliftinga. Tečaj bo potekal med 7. majem in 29. junijem.

Pogoji za pristop k tečaju:

 • Starost najmanj 18 let.
 • Opravljena najmanj srednja poklicna izobrazba.

Pogoji dokonačnja usposabljanja:

 • Najmanj 80% prisotnost na posebnih vsebinah (80% na praktičnem delu in 80% na teortičnem delu).
 • Opravljen “Tečaj obveznih vsebin za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 1. stopnje po ZŠpo-1 za vse panoge”, ki ga razpiše Fakulteta za šport (povezava),
 • Opravljeni teoretični in praktični izpiti iz posebnih vsebin.
 • Opravljeno spletno proti-dopinško izobraževanje za trenerje na platformi ADEL (namesto izpita iz predmeta Anti-doping).

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO in jo oddate preko SPLETNEGA OBRAZCA. V obrazec je potrebno naložiti tudi potrdilo o opravljeni izobrazbi. Prijave so možne do 1. maja.

Cena tečaja je 550€. Plačilo mora biti opravljeno pred pričetkom tečaja. Predračun in podatke za nakazilo boste prejeli na e-naslov, ki ga boste navedli v prijavnici.

Če bo prijavljenih manj kot 10 kandidatov, tečaj ne bo izveden.

PROGRAM IN ZAHTEVANI STANDARDI ZNANJ
URNIK TEČAJA:

OPOMBE:

 • Točne ure pričetka predavanj bomo dodali naknadno. Vsa predvavanja boto potekala online v popoldanskih urah.
 • Termini in lokacije vaj so označene v koledarju.
 • Točnega datuma za predavanji Psihološka priprava in Trening za osebe s posebnimi potrebami še nimamo. Predavanji bosta predvidoma izvedeni v zadnjih tednih junija.

Predvideni termini izpitov:

 • 1. rok: sobota, 29.6.
 • 2. rok: avgust oz. po dogovoru
 • 3. rok: september oz. po dogovoru

Pomembne novosti v pravilniku in statutu PLZS.

Na redni seji zbora članic 20. januarja so predstavniki klubov potrdili nekaj pomembnih sprememb v Pravilniku in Statut PLZS, ki se tičejo tekmovalcev in trenerjev in jih povzemamo spodaj:

 • Po novem morajo letno registracijo pri PLZS opraviti tako tekmovalci kot tudi trenerji, ki želijo sodelovati na tekmovanjih. Registracijo bo možno opraviti preko spletnega portala, ki bo postavljen v kratkem (do takrat letno registracijo plačate skupaj s prijavnino). Vsak, ki se želi registrirati, bodisi kot tekmovalec ali trener, mora biti član kluba.
 • Letna registracijska taksa je po novem brezplačna za vse, ki so mlajši od 23 let (rojeni 2001 ali mlajši), za vse ostale pa znaša 20€.
 • Od 1.1.2027 dalje bo pogoj za pridobitev registracije trenerja opravljeno usposabljanje za trenerja powerliftinga.
 • Od 1.1.2025 dalje bo pogoj za pridobitev akreditacije trenerja na mednarodnem tekmovanju opravljeno usposabljanje za trenerja powerliftinga.
 • Na vseh državnih prvenstvih je dovoljena uporaba opreme proizvajalcev, ki so na seznamu dovoljene opreme IPF (t.j. IPF approved list), vključno z logotipi na majicah in dresih. Poleg tega je po novem dovoljena le uporaba logotipov klubov in logotipov, ki jih odobri PLZS. Prošnja za odobritev logotipa proti plačilu takse se naslovi na upravni odbor PLZS.
 • Nastop na Državnem prvenstvu za kadete, mladince in veterane ter na Državnem prvenstvu v potisku s prsi je mogoč tudi, če je to tvoja prva tekma.
 • Določili smo reprezentančne A norme, ki prinašajo prednost pri sofinanciranju mednarodnih nastopov.

Vabilo na redno sejo zbora članic PLZS

Vabimo vas na
redno sejo zbora članic Powerlifting zveze Slovenije – zveze troboja moči
,
ki bo v soboto, 20. januarja, ob 10:00 uri v Slovenskem Olimpijskem Izobraževalnem Centru (Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana – v pritličju Kristalne palače).

Dnevni red:

 1. Nagovor in pozdrav predsednika
 2. Izvolitev organov seje (zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija)
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Poročila o delovanju zveze v letu 2023 (poročilo upravnega odbora, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije)
 5. Razprava na poročila
 6. Spremembe v statutu
 7. Spremembe v pravilniku
 8. Plan dela in finančni plan za leti 2024 in 2025
 9. Pobude in predlogi
 10. Podelitev nagrad in priznanj

Vljudno vabljeni!

IPF Univerzitetni svetovni pokal v powerliftingu v Kranjski Gori!

V prihodnjem tednu nas čaka največji powerlifting dogodek v zgodovini PLZS in na slovenskih tleh nasploh: Kranjska Gora bo gostila Univerzitetni svetovni pokal!

Nastopilo bo skoraj 180 študentov in študentk iz univerz iz 24 držav, od tega 15 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk, ki bi si, glede na to da gre za domačo tekmo, zaslužili največjo možno podporo s tribun. Tekmovanja bodo potekala od torka, 31.10. od 15:00 do sobote, 4.11. do 16:00. Vljudno vabljeni da se nam pridružite in podprete naše tekmovalce!

Slovenski nastopi:

Ime, Priimek Univerza Kategorija Čas nastopa
SREDA, 1.11.
Lara Vehar Univerza v Ljubljani -57 kg 10:00
Ana Dolžan Univerza v Ljubljani -57 kg 10:00
Ula Humar Alma Mater Europaea – ECM -63 kg 17:00
Tjaša Vagaja Univerza v Ljubljani -63 kg 17:00
ČETRTEK, 2.11.
Ida Janež Univerza v Ljubljani -69 kg 13:00
Brina Obreza Alma Mater Europaea – ECM -69 kg 13:00
Rene Gornik Univerza v Mariboru -83 kg 16:00
Žan Lovšin Univerza v Ljubljani -83 kg 16:00
Matej Žunko Univerza v Ljubljani -83 kg 16:00
PETEK, 3.11.
Matej Šemrl Univerza v Mariboru -93 kg 10:00
Alan Ramić Univerza v Ljubljani -93 kg 10:00
Kristina Rozman Univerza v Ljubljani -76 kg 14:00
Max Horvat Univerza v Mariboru -105 kg 17:00
SOBOTA, 4.11.
Martina Sosič Univerza v Ljubljani 84+ kg 10:00
Jošt Zavolovšek Univerza v Ljubljani -120 kg 13:00

Razpis tečaja programa usposabljanja strokovnih delavcev v športu – trenerjev powerliftinga

Powerlifting zveza Slovenije razpisuje tečaj posebnih vsebin usposabljanja usposabljanja strokovnih delavcev v športu – trenerjev powerliftinga. Tečaj bo potekal med 23. majem in 15. julijem.

Pogoji za pristop k tečaju:

 • Starost najmanj 18 let.
 • Opravljena najmanj srednja poklicna izobrazba.

Pogoji dokonačnja usposabljanja:

 • Najmanj 80% prisotnost na posebnih vsebinah.
 • Opravljen “Tečaj obveznih vsebin za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 1. stopnje po ZŠpo-1 za vse panoge”, ki ga razpiše Fakulteta za šport (povezava),
 • Opravljeni teoretični in praktični izpiti iz posebnih vsebin.
 • Opravljeno spletno proti-dopinško izobraževanje za trenerje na platformi ADEL (namesto izpita iz predmeta Anti-doping).

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO in jo oddate preko SPLETNEGA OBRAZCA. V obrazec je potrebno naložiti tudi potrdilo o opravljeni izobrazbi. Prijave so možne do 21. maja.

Cena tečaja je 550€. Plačilo mora biti opravljeno pred pričetkom tečaja. Predračun in podatke za nakazilo boste prejeli na e-naslov, ki ga boste navedli v prijavnici.

Če bo prijavljenih manj kot 10 kandidatov, tečaj ne bo izveden.

PROGRAM IN ZAHTEVANI STANDARDI ZNANJ
URNIK TEČAJA:

OPOMBA: točno uro pričetka predavanj in vaj posameznega predmeta bo sporočil predavatelj. Točno lokacijo praktičnega dela usposabljanja bomo sporočili naknadno.

Predvideni termini izpitov:

 • 1. rok: sobota, 28.7.
 • 2. rok: september
 • 3. rok: oktober

SPREMEMBE V PRAVILNIKU IN OBRAZLOŽITEV PRAVIL POTISKA S PRSI


28. januarja je potekala redna seja skupščine PLZS, kjer je bilo predstavljenih nekaj novosti v pravilniku. Po skupščini je potekal sestanek sodnikov z namenom postaviti enotne standarde sojenja novih pravil potiska s prsi. Spodaj so predstavljene pomembne novosti za tekmovalce. Za več podrobnosti si preberite Pravilnik PLZS.

 1. Letna tekmovalna taksa bo po novem znašala 10€ ne glede na čas plačila in bo veljala za tekoče koledarsko leto. Letno takso lahko tekmovalci plačajo skupaj s prijavo na tekmovanje.
 2. Z letom 2024 bo na državnih prvenstvih PLZS dovoljena le uporaba osebne opreme, ki je navedena na seznamu dovoljene opreme IPF. Izjema je uporaba logotipov in napisov, ki je dovoljena, če ne krši etičnih standardov.
 3. Z letom 2024 bo pogoj za nastop na državnem prvenstvu nastop na vsaj enem tekmovanju PLZS pred prijavo na državno prvenstvo.
 4. Določena so bila pravila glede norm za državno prvenstvo:
  • Izpolnjena norma zagotavlja prednostno prijavo na državno prvenstvo.
  • Tekmovalec mora imeti izpolnjeno normo za starostno in težnostno kategorijo v katero spada oz. v katero se prijavlja.
  • Rezultat lahko šteje kot norma le v enaki ali višji kategoriji od tiste, v kateri je bil dosežen.
  • Tekmovalec, ki se prijavi prednostno z doseženo normo, lahko po koncu prednostnih prijav spremeni kategorijo le, če ima za novo kategorijo izpolnjeno normo. Menjave kategorij nimajo omejitev dokler število prijavljenih tekmovalcev ne presega omejitve števila tekmovalcev.
  • Tekmovalec brez norme se lahko prijavi na državno prvenstvo po izteku roka prednostnih prijav oz. je uvrščen na čakalno listo, če se prijavi pred iztekom roka.
 5. Ob prijavi na mednarodno tekmovanje lahko tekmovalci po koncu prednominacij zamenjajo kategorijo le v primeru da s tem ne zamenjajo drugega reprezentanta v novi kategoriji (upoštevajoč vsa ostala pravila glede mednarodnih norm).
 6. Na univerzitetnih tekmovanjih lahko poleg tekmovalcev z aktivnim statusom študenta nastopijo tudi tekmovalci ki so v roku 12 mesecev pred tekmovanjem zaključili študij.

IMPLEMENTACIJA NOVIH PRAVIL ZA POTISK S PRSI

 • Sodniki bodo kot minimalni dovoljen kontakt zadnjice s klopjo upoštevali vsaj 1/3 zadnjice v stiku s klopjo (glej sliko 1). V primeru, da ima tekmovalec močno usločen hrbet, mora biti del zadnjice na klopi približno enak delu zadnjice, ki bi bil v stiku s klopjo, če bi tekmovalec na njej sedel pokončno.
 • »Luknja« med zadnjico in zadnjo ložo (glej sliko 2) ne bo razlog za neuspešen dvig.
 • Spremembe pravil se tičejo le začetne pozicije. Stik zadnjice s klopjo med dvigom se bo sodil na enak način kot do zdaj.


Slika 1: Rdeče črte označujejo obseg zadnjice, rdeča pika pa minimalen dovoljen stik zadnjice s klopjo v obsegu vsaj približno ⅓ zadnjice.


Slika 2: Označena “luknja” med zadnjo ložo in zadnjico ni razlog za neveljaven dvig.

Usposabljanje trenerjev powerliftinga – ON LINE TEČAJ OBVEZNIH VSEBIN

Z letom 2022 je bil sprejet program usposabljanja trenerjev powerliftinga 1. stopnje  o čemer smo pisali že v TEJ OBJAVI.

Program usposabljanja za trenerja powerliftinga (Strokovni delavec 1, športno treniranje, POWERLIFTING) je sestavljen iz dveh delov:

 • Obveznih vsebin (1. stopnja, izvajalec Fakulteta za Šport)
 • Posebnih vsebin (izvajalec PLZS)

Na tem mestu bi vas radi obvestili, da bo naslednji Tečaj obveznih vsebin potekal med 14.2. in 22.2. (on-line). Prijava na tečaj je možna do 10.2. Cena tečaja je 90€ (ob prijavi pred 27.1.) oz. 120€ (ob kasnejši prijavi). Vse informacije glede tečaja obveznih vsebin in način prijave najdete TUKAJ.

Tečaj posebnih vsebin bomo prav tako predvidoma izvedli v prvi polovici leta 2023. Predmetnik tečaja lahko najdete v tabeli spodaj. Predvidena cena tečaja posebnih vsebin je približno 550€. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na info@powerlifting.si

Opravljanje tečaja posebnih vsebin je obvezno za vse, ki želijo pridobiti naziv trener powerliftinga, opravljanje tečaja obveznih vsebin pa je obvezno za vse, ki tega tečaja še niso opravili v sklopu katerega drugega usposabljanja trenerjev ali v sklopu pridobitve izobrazbe. Za priznavanje že pridobljenih kompetenc obveznega dela se obrnite na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

PREDMETNIK TEČAJA POSEBNIH VSEBIN:

Predmet (po abecednem vrstnem redu) Št. ur
Anti-doping 3
Oprema za powerlifting 3
Osnove strukturiranja treninga 5
Osnovni gibalni vzorci 3
Predstavitev in organiziranost powerliftinga 3
Prehrana in hidracija v powerliftingu 4
Priprava na tekmovanje 4
Prva pomoč v powerliftingu 3
Psihološka priprava v powerliftingu 3
Razvoj gibalnih sposobnosti za izvedbo počepa, potiska s prsi in mrtvega dviga 8
Tehnična pravila powerliftinga 3
Teorija, didaktika in metodika učenja tehnike mrtvega dviga 8
Teorija, didaktika in metodika učenja tehnike počepa 8
Teorija, didaktika in metodika učenja tehnike podpornih vaj in različic osnovnih dvigov 8
Teorija, didaktika in metodika učenja tehnike potiska s prsi 8
Trening za osebe s posebnimi potrebami 2

 

Scroll to top