Razpis tečaja programa usposabljanja strokovnih delavcev v športu – trenerjev powerliftinga

Powerlifting zveza Slovenije razpisuje tečaj posebnih vsebin usposabljanja usposabljanja strokovnih delavcev v športu – trenerjev powerliftinga. Tečaj bo potekal med 23. majem in 15. julijem.

Pogoji za pristop k tečaju:

 • Starost najmanj 18 let.
 • Opravljena najmanj srednja poklicna izobrazba.

Pogoji dokonačnja usposabljanja:

 • Najmanj 80% prisotnost na posebnih vsebinah.
 • Opravljen “Tečaj obveznih vsebin za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 1. stopnje po ZŠpo-1 za vse panoge”, ki ga razpiše Fakulteta za šport (povezava),
 • Opravljeni teoretični in praktični izpiti iz posebnih vsebin.
 • Opravljeno spletno proti-dopinško izobraževanje za trenerje na platformi ADEL (namesto izpita iz predmeta Anti-doping).

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO in jo oddate preko SPLETNEGA OBRAZCA. V obrazec je potrebno naložiti tudi potrdilo o opravljeni izobrazbi. Prijave so možne do 21. maja.

Cena tečaja je 550€. Plačilo mora biti opravljeno pred pričetkom tečaja. Predračun in podatke za nakazilo boste prejeli na e-naslov, ki ga boste navedli v prijavnici.

Če bo prijavljenih manj kot 10 kandidatov, tečaj ne bo izveden.

PROGRAM IN ZAHTEVANI STANDARDI ZNANJ
URNIK TEČAJA:

OPOMBA: točno uro pričetka predavanj in vaj posameznega predmeta bo sporočil predavatelj. Točno lokacijo praktičnega dela usposabljanja bomo sporočili naknadno.

Predvideni termini izpitov:

 • 1. rok: sobota, 28.7.
 • 2. rok: september
 • 3. rok: oktober

SPREMEMBE V PRAVILNIKU IN OBRAZLOŽITEV PRAVIL POTISKA S PRSI


28. januarja je potekala redna seja skupščine PLZS, kjer je bilo predstavljenih nekaj novosti v pravilniku. Po skupščini je potekal sestanek sodnikov z namenom postaviti enotne standarde sojenja novih pravil potiska s prsi. Spodaj so predstavljene pomembne novosti za tekmovalce. Za več podrobnosti si preberite Pravilnik PLZS.

 1. Letna tekmovalna taksa bo po novem znašala 10€ ne glede na čas plačila in bo veljala za tekoče koledarsko leto. Letno takso lahko tekmovalci plačajo skupaj s prijavo na tekmovanje.
 2. Z letom 2024 bo na državnih prvenstvih PLZS dovoljena le uporaba osebne opreme, ki je navedena na seznamu dovoljene opreme IPF. Izjema je uporaba logotipov in napisov, ki je dovoljena, če ne krši etičnih standardov.
 3. Z letom 2024 bo pogoj za nastop na državnem prvenstvu nastop na vsaj enem tekmovanju PLZS pred prijavo na državno prvenstvo.
 4. Določena so bila pravila glede norm za državno prvenstvo:
  • Izpolnjena norma zagotavlja prednostno prijavo na državno prvenstvo.
  • Tekmovalec mora imeti izpolnjeno normo za starostno in težnostno kategorijo v katero spada oz. v katero se prijavlja.
  • Rezultat lahko šteje kot norma le v enaki ali višji kategoriji od tiste, v kateri je bil dosežen.
  • Tekmovalec, ki se prijavi prednostno z doseženo normo, lahko po koncu prednostnih prijav spremeni kategorijo le, če ima za novo kategorijo izpolnjeno normo. Menjave kategorij nimajo omejitev dokler število prijavljenih tekmovalcev ne presega omejitve števila tekmovalcev.
  • Tekmovalec brez norme se lahko prijavi na državno prvenstvo po izteku roka prednostnih prijav oz. je uvrščen na čakalno listo, če se prijavi pred iztekom roka.
 5. Ob prijavi na mednarodno tekmovanje lahko tekmovalci po koncu prednominacij zamenjajo kategorijo le v primeru da s tem ne zamenjajo drugega reprezentanta v novi kategoriji (upoštevajoč vsa ostala pravila glede mednarodnih norm).
 6. Na univerzitetnih tekmovanjih lahko poleg tekmovalcev z aktivnim statusom študenta nastopijo tudi tekmovalci ki so v roku 12 mesecev pred tekmovanjem zaključili študij.

IMPLEMENTACIJA NOVIH PRAVIL ZA POTISK S PRSI

 • Sodniki bodo kot minimalni dovoljen kontakt zadnjice s klopjo upoštevali vsaj 1/3 zadnjice v stiku s klopjo (glej sliko 1). V primeru, da ima tekmovalec močno usločen hrbet, mora biti del zadnjice na klopi približno enak delu zadnjice, ki bi bil v stiku s klopjo, če bi tekmovalec na njej sedel pokončno.
 • »Luknja« med zadnjico in zadnjo ložo (glej sliko 2) ne bo razlog za neuspešen dvig.
 • Spremembe pravil se tičejo le začetne pozicije. Stik zadnjice s klopjo med dvigom se bo sodil na enak način kot do zdaj.


Slika 1: Rdeče črte označujejo obseg zadnjice, rdeča pika pa minimalen dovoljen stik zadnjice s klopjo v obsegu vsaj približno ⅓ zadnjice.


Slika 2: Označena “luknja” med zadnjo ložo in zadnjico ni razlog za neveljaven dvig.

Usposabljanje trenerjev powerliftinga – ON LINE TEČAJ OBVEZNIH VSEBIN

Z letom 2022 je bil sprejet program usposabljanja trenerjev powerliftinga 1. stopnje  o čemer smo pisali že v TEJ OBJAVI.

Program usposabljanja za trenerja powerliftinga (Strokovni delavec 1, športno treniranje, POWERLIFTING) je sestavljen iz dveh delov:

 • Obveznih vsebin (1. stopnja, izvajalec Fakulteta za Šport)
 • Posebnih vsebin (izvajalec PLZS)

Na tem mestu bi vas radi obvestili, da bo naslednji Tečaj obveznih vsebin potekal med 14.2. in 22.2. (on-line). Prijava na tečaj je možna do 10.2. Cena tečaja je 90€ (ob prijavi pred 27.1.) oz. 120€ (ob kasnejši prijavi). Vse informacije glede tečaja obveznih vsebin in način prijave najdete TUKAJ.

Tečaj posebnih vsebin bomo prav tako predvidoma izvedli v prvi polovici leta 2023. Predmetnik tečaja lahko najdete v tabeli spodaj. Predvidena cena tečaja posebnih vsebin je približno 550€. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na info@powerlifting.si

Opravljanje tečaja posebnih vsebin je obvezno za vse, ki želijo pridobiti naziv trener powerliftinga, opravljanje tečaja obveznih vsebin pa je obvezno za vse, ki tega tečaja še niso opravili v sklopu katerega drugega usposabljanja trenerjev ali v sklopu pridobitve izobrazbe. Za priznavanje že pridobljenih kompetenc obveznega dela se obrnite na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

PREDMETNIK TEČAJA POSEBNIH VSEBIN:

Predmet (po abecednem vrstnem redu) Št. ur
Anti-doping 3
Oprema za powerlifting 3
Osnove strukturiranja treninga 5
Osnovni gibalni vzorci 3
Predstavitev in organiziranost powerliftinga 3
Prehrana in hidracija v powerliftingu 4
Priprava na tekmovanje 4
Prva pomoč v powerliftingu 3
Psihološka priprava v powerliftingu 3
Razvoj gibalnih sposobnosti za izvedbo počepa, potiska s prsi in mrtvega dviga 8
Tehnična pravila powerliftinga 3
Teorija, didaktika in metodika učenja tehnike mrtvega dviga 8
Teorija, didaktika in metodika učenja tehnike počepa 8
Teorija, didaktika in metodika učenja tehnike podpornih vaj in različic osnovnih dvigov 8
Teorija, didaktika in metodika učenja tehnike potiska s prsi 8
Trening za osebe s posebnimi potrebami 2

 

Državno prvenstvo v klasičnem troboju moči: VABILO in PRIJAVNICA

Državno prvenstvo v klasičnem troboju moči bo potekalo 1. in 2. aprila na Kidričevem.

Prijave na tekmovanje bodo možne do srede, 8. marca, prek spletnega obrazca. Prijavnina mora biti poravnana najkasneje do vključno petka, 10. marca.

Do vključno srede, 1. februarja, imajo pri prijavi prednost tekmovalci z izpolnjeno NORMO za državno prvenstvo. Prijava se šteje kot dokončna, ko je plačan račun za prijavnino, ki vam ga bomo poslali na mail. Tekmovalci brez izpolnjene norme se lahko vseeno prijavite, a boste pred iztekom roka uvrščeni na čakalno listo. O možnosti nastopa boste obveščeni takoj po izteku roka, ko boste na mail prejeli račun za plačilo prijavnine, ki ga boste morali poravnati v 1 tednu. Če bo število prijav presegalo število prostih mesto, bo po 1 tednu mesto ponujeno drugim tekmovalcem.

Do vključno 19. februarja so prijave mogoče le za tekmovalce z državljanstvom Republike Slovenije. Po 19. februarju bodo mogoče prijave tudi za goste iz tujine.

Skupno število tekmovalcev je omejeno na 120.

Vse pomembne informacije glede tekmovanja najdete v VABILU.
PRIJAVNICA
AKTUALNO STANJE PRIJAV

Tekmovalci, ki imajo urejeno vse potrebno za nastop in so plačali prijavnino na tekmovanje so uvrščeni na
SEZNAM PO KATEGORIJAH

Vabilo na redno sejo zbora članic PLZS

Vabimo vas na
redno sejo zbora članic Powerlifting zveze Slovenije – zveze troboja moči
,
ki bo v soboto, 28. januarja, ob 10:00 uri
v Slovenskem Olimpijskem Izobraževalnem Centru
(Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana – v pritličju Kristalne palače).

Dnevni red:

 1. Nagovor in pozdrav predsednika
 2. Izvolitev organov seje (zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija)
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Poročila o delovanju zveze v letu 2022 (poročilo upravnega odbora, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije)
 5. Razprava na poročila
 6. Volitve
 7. Spremembe v statutu
 8. Spremembe v pravilniku
 9. Plan dela in finančni plan za leto 2023
 10. Pobude in predlogi

Vljudno vabljeni!

Norme za državno prvenstvo v klasičnem troboju moči 2023

V želji, da bi državno prvenstvo v powerliftingu postalo tekmovanje najboljših in da bi konkurenčnost DP še izboljšali, smo se odločili za uvedbo norm. Izpolnjena norma ne bo pogoj za nastop, bo pa pomenila prednost pri prijavi na DP. Za določanje norm in njihovo upoštevanje veljajo sledeča pravila:

 • Izpolnjena norma bo pomenila prednost pri prijavi na državno prvenstvo.
 • Tekmovalci brez izpolnjene norme se bodo na DP lahko prijavili po izteku roka za prijave za tekmovalce z izpolnjeno normo oz. bodo pred tem rokom uvrščeni na čakalno listo.
 • Tekmovalec normo lahko doseže na katerem koli tekmovanju pod okriljem PLZS, EPF ali IPF.
 • Norma mora biti dosežena v roku 2 let pred državnim prvenstvom (predviden datum DP je začetek aprila 2023, torej veljajo vsi rezultati od aprila 2021 dalje).
 • Norme so določene kot 90% norm za Evropsko prvenstvo (EPF1 norma za leto 2022).

Norme za državno prvenstvo

Štajerska Open II – vabilo in prijavnica

Odprto tekmovanje Štajerska Open II v klasičnem troboju moči in klasičnem potisku s prsi bo v organizaciji ŠD Thorium potekalo 29. oktobra v Športni dvorani v Lenartu v Slovenskih Goricah.

Prijave na tekmovanje so možne do 12. oktobra s cenejšo prijavnino ob prijavi pred 5. oktobrom. Na tekmovanju bo mogoče doseči norme za vsa mednarodna tekmovanja v klasičnem troboju moči razen evropskih in svetovnih prvenstev, katerih prednominacije se zaključijo v obdobju med 29.10.2022 in 29.10.2023, dosežene ekipne točke pa bodo štele za pokalni tekmovanji klubov v troboju in potisku v letu 2022.

V primeru večjega števila prijav, bo del tekmovanja potekal v nedeljo, 30. oktobra.

V vabilu in V PRISPEVKU lahko najdete tudi podrobno opisan postopek registracije za vse, ki boste tekmovali prvič. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na info@powerlifting.si in na naši Facebook strani.

Vabilo
SPLETNA PRIJAVNICA (APPLICATION FORM)
SEZNAM TEKMOVALCEV PO KATEGORIJAH
SEZNAM PO SKUPINAH
URNIK TEKMOVANJA

Državno prvenstvo v klasičnem potisku s prsi 2022: vabilo in prijavnica

Državno prvenstvo v klasičnem potisku s prsi bo potekalo v soboto, 18. junija v dvorani OŠ Preska v Medvodah.

Tekmovalo se bo le v članskih kategorijah (tako kot npr. na letošnjem državnem prvenstvu v troboju moči). Medalje bomo poleg tega podelili tudi najboljšim kadetom, mladincem in veteranom v vsaki kategoriji. Prijave so možne do 5. junija.

Vabilo
Prijavni obrazec
Urnik in seznam tekmovalcev
Razpored po skupinah

Državno prvenstvo v klasičnem troboju moči: seznam prijavljenih tekmovalcev

Na državnem prvenstvu v klasičnem troboju moči se bo 2. in 3. aprila na Kidričevem pomerilo 108 tekmovalcev, od tega 71 moških, 35 žensk in 2 gosta iz tujine

Seznam prijavljenih tekmovalcev (12.3.).
KONČNI Seznam prijavljenih tekmovalcev.
Razpored po skupinah
Podroben urnik tekmovanja

Tekmovalci lahko do 14 dni pred tekmovanjem (do 19.3.) spremenite težnostno kategorijo. Za prijavo sta do 12.3. na voljo še dve prosti mesti! Končen seznam tekmovalcev, točna razporeditev po skupinah in urnik tekmovanja bodo objavljeni 19.3. po izteku roka za menjavo kategorij.

Urnik tekmovanja:

Sobota dopoldne Tehtanje 8:00;
Tekmovanje 10:00
A: -69 (6. – 11.), -84, 84 +
B: -74 (7.-12.), -83 (17.-21.), Guests (2.)
C: -83 (7.-16.), Guests (1.)
Sobota popoldne Tehtanje 14:00;
Tekmovanje 16:00
D: -57, -63
E: -74 (1.-6.), -83 (1.-6.)
Nedelja dopoldne Tehtanje 7:30;
Tekmovanje 9:30
A: -93 (18.,19.), -105 (5.-14.), 120+ (2.)
B: -93 (5.-17.)
Nedelja popoldne Tehtanje 12:30;
Tekmovanje 14:30
C: -69 (1.-5.), -76
D: -93 (1.-4.), -105 (1.-4.), -120, 120+ (1.)

Redna seja zbora članic PLZS in novosti v pravilniku

V soboto 5.2. je v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v Ljubljani potekala redna seja zbora članic PLZS. Predstavniki klubov so pregledali poročila o delovanju zveze, zastavili plan dela za prihodnja leta in v zvezi s tem sprejeli nekaj sprememb v statut in pravilniku PLZS.

Ključne spremembe v PRAVILNIKU, ki se tičejo tekmovalcev so sledeče:

 • Izraz “letna registracija” smo nadomestili z izrazom “tekmovalna licenca” in “letna tekmovalna taksa”. Pomen ostane enak.
 • Pokalno tekmovanje klubov bo potekalo ločeno v troboju moči in potisku s prsi.
 • Tekmovalci lahko zamenjajo klub kadarkoli pred svojim prvim tekmovanjem v koledarskem letu.
 • Tekmovalcu z nazivom kategoriziranega športnika, ki nastopi na tekmovanju pod okriljem druge
  federacije se takoj prekine tekmovalna licenca. Tekmovalec lahko tekmovalno licenco ponovno
  prejme po preteku 12 mesecev od dneva poteka naziva kategorizacije. (Status kategoriziranega športnika prejmejo najboljši tekmovalci na državnem članskem in mladinskem prvenstvu, ter tekmovalci, ki postavijo članske in mladinske državne rekorde, glede na KRITERIJE. Seznam kategoriziranih športnikov je dostopen TUKAJ.).

Potrjena sta bila tudi datuma dveh tekmovanj v drugi polovici leta 2022. Tekmovanji sta že vnešeni na KOLEDAR DOGODKOV.

Vsa poročila o delovanju zveze bodo objavljena na spletni strani v prihodnjih dneh.

Scroll to top