Vabilo na redno sejo zbora članic

Vabimo vas na redno sejo zbora članic Powerlifting zveze Slovenije – zveze triatlona moči, ki bo v ponedeljek, 20. februarja, ob 19:00 uri v prostorih sedeža zveze v Vadbenem centru Natural v Grosupljem.

Dnevni red:

  1. Nagovor in pozdrav predsednika
  2. Izvolitev organov seje (zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija)
  3. Poročila o delovanju zveze v letu 2016 (poročilo upravnega odbora, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije)
  4. Razprava na poročila
  5. Poročilo verifikacijske komisije
  6. Plan dela za leto 2017
  7. Finančni plan za leto 2017
  8. Volitve organov PLZS
  9. Razno

Vljudno vabljeni!

Scroll to top