Pojasnilo k obvestilu za javnost dne z dne 18.1.2017

Upravni odbor PLZS je na izredni seji 17. 1. 2017 sprejel sklep, da se ŠZD Kvihtarnica, zaradi delovanja v nasprotju s prizadevanji zveze in razvojem tekmovalnega powerliftinga po pravilih IPF v Sloveniji, prekine nadaljevanje delnega članstva, ki mu je bilo za leto 2016 v skladu z 8. členom statuta podeljeno z dnem plačila članarine, 4. 11. 2016.

Med konkretne razloge za takšno odločitev UO spadajo naslednje kršitve, ki so v nasprotju s statutom PLZS, sprejetim na zboru vseh članic 8. 12. 2015 in drugimi akti nadrejenih zvez:

  • Sodelovanje pri organizaciji tekmovanja zveze GPC dne 25. 2. 2017 (kršitev 2., 8. in 13. člena statuta PLZS)
  • Sodelovanje predsednika ŠZD Kvihtarnica, ki pri PLZS opravlja funkcijo nacionalnega sodnika, pri organizaciji omenjenega tekmovanja (kršitev 2., 8. in 13. člena statuta PLZS in 7. člena IPF Code of Ethics)
  • Izsiljevanje PLZS z javnim blatenjem in pravnimi postopki v primeru izključitve ali drugih sankcij po seznanitvi ŠZD Kvihtarnica o kršitvah (kršitev 7. člena IPF Code of Ethics).
  • Hujskanje tekmovalcev proti članom upravnega odbora zveze (kršitev 7. člena IPF Code of Ethics).
  • Iskanje finančnih koristi v članstvu v PLZS.

Disciplinska komisija bo v prihodnjih dneh obravnavala kršitve posameznikov, ki so povezane z javnim blatenjem PLZS po objavi obvestila na spletnem družabnem omrežju Facebook.

PLZS je bila ustanovljena z namenom organizacije tekmovanj v skladu s pravilnikom EPF in IPF. Vsako včlanjeno društvo ima možnost organizirati tekmovanja in k temu smo vzpodbujali tudi ŠZD Kvihtarnica, ki za izvedbo ni pokazalo interesa.

Naša vizija in prizadevanja so znana vsem društvom ter zapisana v statutu zveze. Z oddajo vloge za članstvo se društvo strinja s statutom in drugimi akti zveze ter se zaveže, da bo v skladu z njimi tudi delovalo. Žal ŠZD Kvihtarnica teh načel ni izpolnjevalo.

Zavedamo se, da je izključitev društva zadnji korak pri ščitenju vizije PLZS, zato smo si prizadevali, da bi s številnimi posvetovanji znotraj zveze in s ŠZD Kvihtarnica našli kompromis. Čeprav je ŠZD Kvihtarnica z včlanitvijo sprejelo statut PLZS in druge dokumente opredeljene v njem, ter se z njimi strinjalo, predlogov in opozoril PLZS ni sprejemalo in ni bilo pripravljeno sprejeti kompromisov. ŠZD Kvihtarnica je poleg vztrajanja, da organi PLZS spregledajo njegove očitne kršitve, zahtevalo še takojšnje polno članstvo, ki mu po 8. členu statuta ne pripada. Predstavniki društva so nadaljevali z drugimi kršitvami, navedenimi zgoraj. O dogajanju so bili seznanjeni vsi člani upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije PLZS, ki so se redno udeleževali sej in izrednih posvetov organov zveze na to tematiko.

PLZS ima do takšnih enostranskih dejanj nično toleranco. Vizija PLZS je, da vsi člani pri svojem delovanju sledijo jasno opredeljenim pravilom in etičnim načelom, ki jih je v slovenskem prostoru do zdaj primanjkovalo. Upravni odbor se je zato odločil, da nadaljevanje sodelovanja ni mogoče in da se ŠZD Kvihtarnica prekine delno članstvo.

Velja še poudariti, da sprejeta odločitev ne spremeni položaja tekmovalcev. Na tekmah PLZS so, kot vedno, dobrodošli vsi, ki želijo tekmovati v powerliftingu na najvišjem nacionalnem nivoju, delijo vizijo PLZS o razvoju tekmovalnega powerliftinga v Sloveniji, podpirajo čist šport in do organov zveze in sotekmovalcev pristopajo s pravim športnim odnosom.

Ekipi Kvihtarnice se zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje in jim želimo vse dobro tudi v prihodnje. Člani PLZS pa v svoje vrste vabimo društva, ki bodo z nami delila vizijo tekmovalnega powerliftinga po pravilih IPF.

Upravni odbor PLZS

Zapisnik izredne seje upravnega odbora 17.1.2017

Scroll to top