Anti-doping

V Powerlifting zvezi Slovenije (PLZS) se zavzemamo za čist šport, torej brez uporabe prepovedanih substanc oziroma dopinga. Pri tem upoštevamo pravila in določila Svetovne antidopinške agencije ali krajše WADA.

Kaj sploh je doping?

Doping ali prepovedane substance (v medijih največkrat omenjene kot nedovoljena poživila) so tista sredstva, uporabo katerih v športu številne organizacije vključno z Mednarodnim olimpijskim komitejem smatrajo kot neetično in športu škodljivo. Uporaba dopinga ima pestro zgodovino in po nekaterih navedbah sega že v 19. stoletje po drugih pa kar v čas antike.

WADA v svojem kodeksu iz l. 2015 sicer navaja tri kriterije, da neka substanca postane »kandidat« za uvrstitev na seznam prepovedanih sredstev, to pa postane če 1) škoduje zdravju; 2) poveča športnikovo zmogljivost in 3) je njena uporaba v nasprotju s športnim duhom.

Doping kot politični problem

Posamezne države se problema dopinga lotevajo precej različno, kar sproža številne polemike. Nekaterim državam se namreč očita, da v primeru dopinga zamižijo na eno oko, medtem ko druge doping intenzivno preganjajo. Kljub vsemu pa gre trend v smeri regulacije prepovedanih substanc, kršiteljem – tako posameznikom kot tudi zvezam oziroma državam – pa se nalagajo izredno stroge kazni.

Vrste dopinga – seznam WADA

Vrst dopinga je precej, seznam je prosto dostopen na strani WADA in je od svoje prve objave leta 2004 vsako leto obsežnejši. Seznam prepovedanih substanc in metod/postopkov je razdeljen na kategorije, med katerimi so najbolj znani (in pogosti) anabolično-androgeni steroidi (AAS). Vsakemu športniku, kateremu se obeta doping test, svetujemo, da si prebere uradni seznam prepovedanih substanc na https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/prohibited-list.

Kontrola dopinga in testiranja

Kontrola dopinga poteka v obliki testiranja oziroma odvzema vzorcev. Gre za pomemben način zagotavljanja integritete v športu, saj se na ta način ugotavlja športnikovo uporabo nedovoljenih substanc. Testiranje izvede antidopinška organizacija (v primeru PLZS je to SLOADO), analize odvzetih vzorcev pa potekajo v laboratoriju, ki je akreditiran iz strani WADE.

Sam odvzem vzorcev vključuje odvzem vzorca urina in/ali krvi, opravi se na tekmovanju ali izven tekmovanj (lahko tudi na domu športnika), izvede pa se brez predhodnega opozorila. Športnik sicer ima možnost zavrnitve testiranja, vendar je v tem primeru kaznovan, kazen pa je lahko enaka tisti ob pozitivnem vzorcu. Program testiranj SLOADO je skladen s Svetovnim protidopinškim kodeksom in Mednarodnimi standardi za testiranja in preiskave.

Izobraževanje o proti-dopinških pravilih ADEL

Vsak športnik v Republiki Sloveniji, ki želi pridobiti tekmovalno licenco v uradnem tekmovalnem sistemu mora izpolniti spletno protidopinško izobraževanje “Izobraževalni program športnikov na nacionalni ravni” na platformi ADEL.

Kako uporabljati platfromo ADEL:

  1. ob prvem vstopu je potrebna registracija na platformi ADeL (klik), kjer uporabnik navede svoje ime in priimek, državo ter šport (powerlifting),
  2. v rubiriki Federation/Organization izberete svojo mednarodno športno zvezo (IPF - International Powerlifting Federation),
  3. na platformi se izbere tečaj ALPHA – zavihek SL za slovenski jezik,
  4. tečaj se lahko opravlja v več delih (vmes se opravljeni deli shranijo), rešuje pa se ga lahko na pametnem telefonu, tablici ali računalniku,
  5. ob uspešnem zaključku (tečaj traja približno dve uri), uporabnik prejme certifikat, ki je dokazilo, da je tečaj opravil,
  6. pridobljen certifikat posredujete na info(at)powerlifting.si.

Anonimna prijava dopinga

SLOADO poziva vsakogar, ki bi imel kakršnekoli informacije o kršitvah protidopinških pravil, da izpolni anonimno prijavo (klik). Vse informacije, ki jih boste posredovali kot tudi vaši osebni podatki, bodo obravnavane striktno zaupno. Vse informacije imajo izreden pomen, zato vas prosimo, da navedete čim več podrobnosti o dopinški aktivnosti; za kakšno dopinško aktivnost gre, ime oseb, ki so vključene, kje in kdaj se je to zgodilo, ...

Proti-dopinška testiranja tekmovalcev PLZS po letih
Leto Testiranja na tekmovanju Testiranja izven tekmovanja Testiranja skupaj Pozitivni testi
2024 6 0 6 0
2023 8 4 12 1
2022 9 5 13 0
2021 8 5 12 0
2020 0 0 0 0
2019 6 0 6 1
2018 3 0 3 0
2017 3+3* 0 3+3* 0
2016 1 0 1 0
2015 2 0 2 0

* Testi v tujini.

SEZNAM KRŠITEV PROTIDOPINŠKIH PRAVIL
Tekmovalec Tekmovanje Kraj, datum Obdobje izločitve iz športa Skupna
denarna kazen
ŠIŠMANOVIČ, Goran
(Obvestilo SLOADO)
5. državno prvenstvo PLZS Cirkovce,
30. 3. 2019
24. 4. 2019 - 24. 4. 2023 1500€ (SLOADO) + 428,49€ (PLZS)
Scroll to top