NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

Z letom 2018 je Powerlifitng zveza Slovenije – zveza troboja moči pridobila status društva v javnem interesu. Poleg nekaterih drugih ugodnosti to pomeni, da je PLZS upravičena do donacij z naslova dohodnine. Vsak davčni zavezanec lahko z ustreznim obrazcom delež od 0,1 do 0,5% dohodnine, namesto da ga prepusti državi, nameni kot donacijo upravičencu. S tem se višina dohodnine, ki jo plača zavezanec seveda ne spremeni. PLZS vsa pridobljena sredstva z naslova donacij namenja za nakup in vzdrževanje opreme ter organizacijo državnih prvenstev.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu

Natisnjene in izpolnjene (ali skenirane) obrazce lahko prinesete tudi predstavnikom zveze ali društvom članicam, ki jih bodo posredovali na ustrezen finančni urad. Zahteva za namenitev dohodnine velja, dokler zavezanec ne zahteva namenitve drugemu upravičencu, torej vsem, ki ste obrazec oddali že lani, tega ni potrebno storiti ponovno.

OBRAZEC ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE

Scroll to top